De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

2019 – Het jaar van de Omgevingswet?

Het jaar 2019 is inmiddels enkele weken onderweg en de ontwikkelingen betreffende de Omgevingswet gaan in volle vaart door. Nog twee jaar te gaan tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De overheid geeft aan dat ze nog steeds op schema liggen.

Status

  • In 2018 zijn de vier besluiten (Omgevingsbesluit, Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en Besluit bouwwerken leefomgeving) gepubliceerd.
  • Daarnaast is de Invoeringswet aangeboden aan de Tweede Kamer, zijn de Aanvullingswetten voor bodem, geluid en natuur verzonden aan het parlement en zijn de onderliggende besluiten in voorbereiding.

In 2019 wordt veel duidelijk over de definitieve inhoud van de wet- en regelgeving van de Omgevingswet.

Planning

  • De digitale ondersteuning om te werken met de Omgevingswet gaat bestaan uit één landelijke voorziening en lokale voorzieningen.
  • Het digitale stelsel Omgevingswet (DSO) gaat het stelsel van de landelijke voorzieningen en lokale systemen van de overheden vormen en vervangt de bestaande toepassingen: Omgevingsloket online, Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en ruimtelijkeplannen.nl.
  • Een eerste integrale versie van het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) komt in 2019 gereed.
  • 2019 staat dan ook in het teken van het verder ontwikkelen en testen van het DSO.

Eenzijdige pilots

Landelijk gezien zijn er al meer dan 200 pilotprojecten waarbij wordt gewerkt in de geest van de Omgevingswet. Wat hierbij opvalt, is dat 90% van de pilots als doelgroep zijn gericht op de gemeente en provincie. Er is slechts een beperkt aantal projecten waarbij bedrijven actief zijn betrokken. Door deze werkwijze gaan overheden bij het inwerkingtreden van de Omgevingswet een grote voorsprong in kennis hebben op het bedrijfsleven. Dat baart ons zorgen.

Tip

Het jaar 2019 brengt veel duidelijkheid over de Omgevingswet en het is van groot belang dat je op de hoogte blijft. Wij volgen de ontwikkelingen actief en informeren je hier dit jaar ook weer over middels onze nieuwsbrieven. Volg onze blog Omgevingswet om de voortgang in de gaten te houden.

Blog van onze omgevingsspecialist

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer