De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

50% subsidie voor gezonde en gemotiveerde medewerkers?

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) stelt wederom een flink bedrag beschikbaar voor de bevordering van de duurzame inzetbaarheid van uw personeel. Hiermee kunt u ervoor zorgen dat uw werknemers nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk zijn.

De vergrijzing is een feit. Ervaren werknemers gaan de komende jaren massaal met pensioen. Door de stijging van de AOW-leeftijd moeten anderen juist langer werken. Werkgevers moeten zich voorbereiden op deze ontwikkelingen en ervoor zorgen dat oudere werknemers hun kennis op tijd overdragen aan jongere generaties op de werkvloer. Ook moeten werknemers van alle leeftijden duurzaam inzetbaar worden. Om te kunnen doorwerken, is het belangrijk dat zij voldoende uitdaging hebben, zich blijven ontwikkelen en dat er een veilige(re) werkplek gecreëerd en behouden wordt.

Om aan deze verwachtingen te kunnen voldoen, is het van groot belang dat u weet welk (werk-) potentieel binnen de organisatie aanwezig is en hoe deze ingezet kan worden.

Het ESF stelt subsidie beschikbaar waarmee o.a. onderstaande thema’s en activiteiten gefinancierd kunnen worden:

 • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer
 • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden
 • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap
 • het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement

Een project heeft tot doel de bevordering van duurzame inzetbaarheid van werkenden door:

 • advisering bij het opstellen van een implementatieplan
 • begeleiding bij de implementatie van een advies / plan
 • evaluatie

Wat kan BMD Advies voor u betekenen?

Enkele voorbeeldtrajecten waarbij wij kunnen adviseren en begeleiden:

 • creëren en trainen van veiligheidsbewustzijn, bijv. omgang met gevaarlijke stoffen
 • veilig(er) werken met en aan machines, bijv. Lock-out, Tag-out, Try-out
 • verbetertraject fysieke belasting en/of ergonomie
 • verbetering van de omgang met (ongewenst) gedrag
 • leeftijdsbewust personeelsbeleid

Onze adviseurs kunnen deze projecten van planvorming tot en met implementatie en evaluatie voor u verzorgen en begeleiden.

Daarnaast verzorgen wij indien gewenst de voorbereiding van de subsidieaanvraag voor u en zorgen we voor een correcte administratieve afhandeling gedurende het eventuele subsidietraject.

Voor 2018 en 2019 heeft het ESF in totaal € 45.000.000,= subsidie beschikbaar gesteld, verdeeld over 3 tijdvakken waarin een aanvraag gedaan kan worden. Per tijdvak is er dus € 15.000.000,= subsidie beschikbaar voor projecten van minimaal 120 en maximaal 250 uur.

Deze subsidieregeling biedt u de kans om voor slechts 50% van de normale kosten, een totaalproject te laten uitvoeren waardoor uw medewerkers nu en in de toekomst gezond, veilig en gemotiveerd kunnen blijven werken!

Dubbel profijt dus!

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem vandaag nog contact met ons op en we bekijken dit graag samen met u!

Wacht niet te lang: de volgende aanvraagperiode is tussen 12 en 16 november 2018!

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer