De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Wat ons is opgevallen t.a.v. opslag van niet ADR-goederen in een inpandige opslagvoorziening

In september 2016 is de geactualiseerde versie van de PGS 15 gepubliceerd met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage. Inmiddels zijn we acht maanden verder en wordt de richtlijn in de praktijk volop toegepast. Het volgende is ons als BMD Advies Oost opgevallen:

In de PGS 15: 2012 stond in voorschrift 3.1.1 altijd al expliciet dat uitsluitend aanverwante stoffen in een opslagvoorziening PGS 15 opgeslagen mochten worden. De PGS 15: 2016 staat nu middels voorschrift 3.1.4 ook toe dat, naast aanverwante stoffen, koopmansgoederen in een opslagvoorziening opgeslagen mogen worden.

Deze opslag mag plaatsvinden onder het stellen van vier aanvullende voorwaarden, waarbij de vierde voorwaarde een duidelijke verandering is ten aanzien van de PGS 15: 2012:

  1. de totale hoeveelheid in de opslagvoorziening mag niet groter zijn dan 10 ton;
  2. er mogen geen stoffen worden opgeslagen met verpakkingsgroep 1;
  3. elektrische componenten en apparaten moeten spanningsvrij worden opgeslagen;
  4. de voorschriften gelden voor verpakte gevaarlijke stoffen;
  5. en gelden voor alle in de opslagvoorziening aanwezige stoffen.

Concreet
Punt 4 houdt in dat de aanverwante stoffen en koopmansgoederen in dergelijke opslagvoorzieningen als gevaarlijke stoffen behandeld en beoordeeld moeten worden!

Praktijkvoorbeeld
In een opslagvoorziening staat 5 ton gevaarlijke stoffen in emballage en 10 ton aanverwante stoffen of koopmansgoederen. In dat geval wordt vanuit de PGS 15: 2016 nu geoordeeld dat in de opslagvoorziening 15 ton(!) gevaarlijke stoffen opgeslagen staat, zodat ook de aanvullende bepalingen uit hoofdstuk 4 hier van toepassing zijn.

Wat betekent dit nu precies?

Bent u een type B bedrijf?
Vanaf 1 oktober 2017 wordt het Activiteitenbesluit gewijzigd, waarbij expliciet verwezen gaat worden naar de PGS 15: 2016. De nieuwe PGS 15 wordt daarmee direct van toepassing per 1 oktober 2017!

Bent u type C bedrijf?
Als vergunningplichtig bedrijf gaat dit pas spelen indien de vergunning geactualiseerd dan wel gereviseerd wordt ten aanzien van de verwijzing naar de PGS 15.

In beide gevallen ontstaat een strijdige situatie indien in bestaande inpandige opslagvoorzieningen, conform de berekeningswijze van de PGS 15: 2016, meer dan 10 ton wordt opgeslagen.

Bron: www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

Tips van de adviseur

  • Inventariseer of er opslagplaatsen aanwezig zijn en waar conform de berekeningswijze van de PGS 15: 2016 straks meer dan 10 ton wordt opgeslagen.
  • Beoordeel de gevolgen en weeg af om hier maatwerk voor aan te vragen of een verzoek te doen om gemotiveerd af te wijken.

Voor nadere informatie of voor concrete ondersteuningen kunt u uiteraard hulp inschakelen bij één van onze BMD adviseurs.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer