De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Actualiseringsplicht bestemmingsplannen definitief afgeschaft

In maart 2018 heb ik jullie op de hoogte gebracht over het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening. Hierbij een update ten aanzien van deze wetswijziging.

Op 17 april 2018 heeft de Eerste Kamer het eerder door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel als hamerstuk afgedaan. De Wet van 18 april 2018 tot wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (Wet afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen) is gepubliceerd op 28 juni 2018 en is met ingang van 1 juli 2018 in werking getreden.

Met de wetswijziging vervalt de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen die ouder zijn dan 10 jaar. Voordat deze wetswijziging was doorgevoerd was het daarnaast mogelijk om op basis van bestemmingsplannen die ouder dan 10 jaar waren omgevingsvergunningen aan te vragen waarvoor de gemeenten geen leges konden heffen.

Door de wetswijziging kunnen gemeenten vanaf 1 juli 2018 ook leges heffen op basis van bestemmingsplannen en beheersverordeningen die ouder zijn dan 10 jaar. Enige voorwaarde is dat het betreffende bestemmingsplan of de beheersverordening elektronisch raadpleegbaar is. Hieraan wordt al voldaan als een plan met een (gescande) PDF op ruimtelijkeplannen.nl staat. Gemeenten kunnen dus eenvoudig aan deze verplichting voldoen, en zo hun inkomsten door te innen leges veilig stellen.

De wetswijziging zorgt er voor dat gemeenten nu meer tijd hebben om zich voor te bereiden op de Omgevingswet, die op 1 januari 2021 in werking treedt. Het opstellen van een omgevingsplan (die onder andere het bestemmingsplan vervangt) is daarbij een belangrijk onderdeel. Gemeenten kunnen bestaande bestemmingsplannen nog wel aanpassen.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer