De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Geen Aerius-berekening voor de woningbouw nodig?!

De Rijksoverheid heeft een handreiking gepubliceerd met de voorwaarden voor het wel of niet uitvoeren van een Aerius-berekening bij de bouw van een woonhuis (of meerdere woonhuizen).

Stikstofdepositie 0,00 mol/ha/jaar

In de praktijk blijkt dat de resultaten van de Aerius-berekening voor de bouw van een huis geregeld onder de 0,00 mol/ha/jaar zitten. Daarom is besloten dat als de bouw van de woonhuizen voldoet aan alle uitgangspunten, een Aerius-berekening niet noodzakelijk is.

De uitgangspunten zijn:

  • Er wordt gas- en haardloos gewoond
  • Het maximum aantal laagbouwwoningen binnen het project is 50
  • Er wordt gebouwd op zandgrond
  • Er wordt gebouwd op minimaal 7 km afstand van Natura 2000-gebied

Note: wil je juridische zekerheid dat jouw project daadwerkelijk geen depositie in natuurgebieden veroorzaakt? Toets het initiatief dan in Aerius.

Wet Natuurbescherming en Aerius-berekening

In mei 2019 verklaarde de Raad van State dat vergunningen die zijn verleend aan de hand van de PAS-regeling, ongeldig zijn. In het kader van de Wet Natuurbescherming moet bij een toename van stikstof een vergunning worden aangevraagd. Daarom moeten bedrijven die gaan bouwen, uitbreiden of nieuw apparatuur gaan plaatsen in veel gevallen een Aerius-rapport aanleveren in combinatie met de vergunningsaanvraag.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer