De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Afschaffing actualiseringsplicht digitale bestemmingsplannen

Begin februari 2018 is het wetsvoorstel aangenomen om de actualiseringsplicht af te schaffen voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen die elektronisch raadpleegbaar zijn. De afschaffing vloeit direct voort uit de naderende implementatie van de Omgevingswet. Immers, met de komst van de Omgevingswet verdwijnen de bestemmingsplannen en worden deze samen met andere regelingen over de fysieke leefomgeving ondergebracht in omgevingsplannen.

Dit is goed nieuws voor de gemeenten die belast waren met het elke 10 jaar actualiseren van bestemmingsplannen. Hierdoor komt ruimte beschikbaar, zodat gemeenten in aanloop naar de Omgevingswet (2021) nu al kunnen starten met de voorbereiding van het tot stand brengen van  omgevingsplannen. In de geest van de Omgevingswet zullen zij burgers en bedrijven actief gaan betrekken in dit proces (participatie).

Welke gevolgen heeft dit voor jou?

Door de komst van de Omgevingswet moet de houding van het bevoegd gezag bij het beoordelen van plannen veranderen in ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’.

Plannen ten aanzien van uitbreidingen, nieuwe activiteiten of emissies die onder huidige bestemmingsplannen niet mogelijk waren zijn onder de Omgevingswet wellicht wel mogelijk. Deze dienen dan wel in het omgevingsplan te worden gepast.

Stel de mogelijkheden voor ontwikkeling van jouw bedrijf veilig en maak toekomstplannen concreet en kenbaar bij het bevoegd gezag. Bij het wijzigen van een bestemmingsplan of vaststellen van een omgevingsplan moet het bevoegd gezag rekening houden met al bekende bedrijfsplannen. Daarnaast zorgt een actieve houding van uw bedrijf bij het bevoegd gezag voor meer draagvlak en begrip voor toekomstplannen.

Blog van onze omgevingsspecialist

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer