De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Informatiebijeenkomst Omgevingswet, stikstof, Pfas en energie. Ben jij al up to date?

Een praktische update over diverse actuele milieu-onderwerpen inclusief een doorkijk naar 2021.   

Een informele en leerzame middag voor KAM-medewerkers!

Programma 23 januari 2020

13.30 uurOntvangst met koffie en thee
13.45 uurAanvang / welkom
14.00 uurOmgevingswet:

  • Stand van zaken Omgevingswet / Besluit activiteiten leefomgeving 
  • Wat wijzigt er concreet voor bedrijven na 2021? 
  • Wel/niet anticiperen? 
  • Stand van zaken stikstofproblematiek 
15.00 uurPauze met hapje en drankje 
15.30 uurActuele ontwikkelingen 

  • Actuele ontwikkelingen inzake Pfas 
  • Stand van zaken energieaudits
16.30 uurAfsluiting

Deze middag is kosteloos voor deelnemers van Stichting BMD Oost.

Meld je hier direct aan voor deze middag

Let op: De informatiebijeenkomst wordt gehouden in De Gasfabriek aan de Zutphenseweg 6b, 7418 AJ Deventer. 

Wat kun je verwachten?

Het is eerder 2021 dan je denkt! De datum voor het in werking treden van de Omgevingswet komt steeds dichterbij. Ondertussen zijn (bijna) alle onderdelen van deze nieuwe wet gepubliceerd.

Tijdens deze bijeenkomst willen wij je: 

  • bijpraten over de actuele stand van zaken van het traject tot de inwerkingtreding in 2021
  • inzicht geven in de werking van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
  • inhoudelijke informeren over de (meest) relevante wijzigingen voor bedrijven vanuit het Bal en het Bbl (Besluit bouwwerken leefomgeving) 

De invoering van de Omgevingswet duurt nog maar een jaar. Het is daarom verstandig om nu al voorbereidingen te treffen. Vooral als jouw bedrijf in de komende periode veranderingen wil doorvoeren, is het goed om te weten of je moet wachten op de Omgevingswet, of juist niet… 

In 2019 hebben ook andere ontwikkelingen voor milieu zich in rap tempo opgevolgd. Omdat het haast niet te volgen was en sommige ontwikkelingen nog steeds zeer actueel zijn, behandelen wij in ieder geval de volgende ‘hot topics’: 

Stikstof: Wat is actuele stand van zaken? Wanneer is een vergunning nodig en wat kan überhaupt vergund worden? Hoe werkt Aerius? En wat brengt ons de toekomst?  

Pfas: Wat is het? Wat regelt het tijdelijk handelingskader? Waar moet ik als bedrijf rekening mee houden? 

Tot slot: Energie: Wie moet, wanneer een energieaudit uitvoeren in het kader van de Richtlijn Energie Efficiency? Wat gebeurt er als de MJA3 afloopt na 2020? Ontvang een handzame poster met een overzicht van alle Energiebesparingsverplichtingen.

Ons doel is om je naar huis te laten gaan met praktische informatie en tips en trucs om direct toe te passen. Want: regeren is vooruitzien!  

Geef je tijdig op! Aanmelden kan hier of via info@bmdadviesoost.nl.

Wij treffen je graag 23 januari 2020! 

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer