De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

23 maart 2017 - Workshop de nieuwe ISO 9001 en 14001 en de wijzigingen

Een informele en leerzame middag voor KAM-medewerkers!

Wat is er veranderd met de nieuwe ISO-normen in mijn organisatie? Hoe kunnen de nieuwe normen bijdragen aan een beter product/dienst voor mijn klant? Hoe en wanneer stap ik over? Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de nieuwe normen? Wat zijn de uitdagingen en eventuele struikelblokken?

Er zijn veel vragen en onduidelijkheden over ontwikkelingen omtrent managementsystemen. Tijdens de volgende BMD Informatiebijeenkomst geven wij antwoord op deze en andere vragen. De bijeenkomst zal starten met een nadere toelichting van de wijzigingen vanuit de nieuwe normen. Tijdens het tweede deel van de middag zullen we in workshopvorm aan de slag gaan met een aantal onderwerpen vanuit de nieuwe normen, zoals een stakeholder- en contextanalyse.

Zijn er onderwerpen of vragen die u graag behandeld zou willen zien? Geef dit dan voor 17 maart door via info@bmdadviesoost.nl. Deze middag is kosteloos voor deelnemers van de Stichting BMD Oost en wordt gehouden op donderdag 23 maart 2017 aan de Munsterstraat 20 te Deventer. Aanmelden gaat via ons aanmeldformulier of via info@bmdadviesoost.nl.

Programma
14.00 uur:Ontvangst met koffie/thee

14.15 uur:De nieuwe normen – Jaike Janssen-Bosman
•High Level Structure
•De wijzigingen: hoe zat het ook al weer? Tips & tricks.

15.00 uur:Pauze

15.15 uur:Workshop
•Kennis en ervaring uitwisselen
•Groepsgewijs aan de slag met o.a. stakeholdersanalyse en contextanalyse

16.30 uur:    Afsluiting – Netwerkborrel

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer