De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Informatiebijeenkomst: De nieuwe Arbowet: de wijzigingen.


Uitnodiging

Op deze informele en leerzame middag willen wij u graag informeren over de wijzigingen in de Arbowet die per 1 juli 2017 ingaan. Ieder bedrijf krijgt te maken met het nieuwe basiscontract en aangepaste procedures die daarbij horen.

Wij adviseren u om ook uw preventiemedewerker mee te nemen, omdat de nieuwe Arbowet een prominentere rol toeschrijft aan de preventiemedewerker. In de nieuwe Arbowet dient de preventiemedewerker met instemming van de werknemersvertegenwoordiging te worden aangesteld (zowel de persoon als diens rol). Zo kan deze nog beter worden ingezet om uw bedrijf te ondersteunen bij een doeltreffend arbeidsomstandigheden- en preventiebeleid. Tevens wordt stilgestaan bij het opleidings- en kennisniveau van de preventiemedewerker.

Tijdens deze bijeenkomst willen wij u hierover verder informeren en gaat u naar huis met praktische tips en handvatten.

Deze middag is kosteloos voor deelnemers van Stichting BMD Oost en wordt gehouden aan de Munsterstraat 20 te Deventer.

Geef u tijdig op! Aanmelden kan hier of via info@bmdadviesoost.nl.

Programma

13.45 uur:Ontvangst met koffie/thee
14.00 uur:Aanvang/welkom – Norman Smit
14.15 uur:Wat betekent het nieuwe basiscontract voor uw bedrijf?
Mirjana Kostadinovic (directeur Business Care Support)
15.00 uur:Pauze
15.15 uur:De nieuwe rol van de Preventiemedewerker
Han Vluttert
16.15 uur:Afsluiting – Netwerkborrel

 

 

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer