De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

3 november 2016: BMD Informatiebijeenkomst - Actuele milieuwetgeving, trends & ontwikkelingen

knipsel-liggend-3-11

 

 

 

Een informele en leerzame middag voor KAM-medewerkers!

In de planning staat dat we met de Omgevingswet in 2018 een grote ommezwaai gaan meemaken in de wet- en regelgeving met betrekking tot onder andere milieu en ruimtelijke ordening. Ondertussen zijn de vier onderliggende ontwerpbesluiten in concept gepubliceerd en van daaruit kunnen hele interessante doelstellingen, ambities en begrippen worden gehaald, zoals:

 • Vergroting bestuurlijke afwegingsruimte
 • Bedrijfstakoverschrijdende en magneetactiviteiten
 • Opheffing begrip bestemmingsplan en inrichting
 • Laan van de Leefomgeving, Omgevingsbesluit, Bal, Bbl en Bkl

Ieder persoon en elk bedrijf in Nederland zal te maken krijgen met de gevolgen van deze Omgevingswet. Heeft u voldoende inzicht in de wijzigingen en de consequenties voor uw bedrijf? Welke ontwikkelingen zijn positief en welke leveren risico’s op? Hoe om te gaan met overgangsrecht en zijn er mogelijkheden voor maatwerk?

Anno 2016 zijn nog andere relevante wijzigingen in wetgeving waarover wij u graag willen bijpraten. Tijdens deze bijeenkomst willen u graag informeren over de ins en outs van:

 • de sinds oktober 2016 geactualiseerde richtlijn PGS 15
 • de per 1 januari 2017 aangekondigde Wet Natuurbescherming, maar ook
 • de actuele status van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) sinds 2015, en
 • de huidige stand van zaken met betrekking tot Energy Efficiency Directive (EED) en de verplichte energieaudit

Ons doel is dat u naar huis gaat met praktische tips en trucs om direct toe te passen. Regeren is vooruitzien!

Deze middag is kosteloos voor deelnemers van Stichting BMD Oost en wordt gehouden op donderdag 3 november 2016 aan de Munsterstraat 20 te Deventer.

Geef u tijdig op! Aanmelden kan eenvoudig via ons aanmeldformulier of via info@bmdadviesoost.nl o.v.v. Informatiebijeenkomst 03-11-2016, uw bedrijfsnaam, naam en evt. collega’s die wensen mee te komen.

PROGRAMMA

13:45 uur: Ontvangst met koffie en thee

14:00 uur: Aanvang/welkom

14:15 uur: Omgevingswet 2018

 • Besluit activiteiten leefomgeving
 • Besluit bouwwerken leefomgeving
 • Besluit kwaliteit leefomgeving
 • Omgevingsbesluit

15:15 uur:  – PAUZE

15:30 uur: Actuele wijzigingen

 • PGS 15 oktober 2016
 • Wet Natuurbescherming (2017)
 • EED, actuele status 2016
 • PAS, actuele status 2016

16:30 uur: Afsluiting – Netwerkborrel

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer