De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

 

 

 

 

 

Een informele en leerzame middag voor KAM-medewerkers!

In veel bedrijven wordt met gevaarlijke stoffen gewerkt. Niet altijd is de werkgever bekend met de risico’s die gepaard gaan met het werken met gevaarlijke stoffen. Vaak ligt de focus op werkgemak en worden de risico’s onderschat. Veelal is er in de risico-inventarisatie en –evaluatie wel aandacht voor blootstelling aan gevaarlijke stoffen, maar ontbreekt een goede of recente beoordeling van de blootstelling en welke beheersmaatregelen dienen te worden genomen.

Afgelopen decennia is veel onderzoek verricht naar de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en de gevolgen hiervan. Niet alleen op korte termijn maar ook op de langere termijn.

Om u als werkgever en/of collega bewuster te maken van de mogelijke risico’s, is de Inspectie SZW extra aandacht gaan besteden aan dit onderwerp. Wij willen daarbij aansluiten en u op een informele en praktische wijze aan de hand nemen om inzicht te krijgen in hoe blootstelling aan gevaarlijke stoffen wordt beoordeeld en wat de gezondheidsschade op lange termijn kan zijn. Daarbij zullen wij ook de NEN-EN 689:2018 introduceren. Aan de hand van deze norm zal tevens het volgen van arbeidshygiënische strategie worden besproken.

Aan het eind van deze bijeenkomst heeft u inzicht in:

  • Wat lange termijn gezondheidsschade betekent,
  • Welke verantwoordelijkheden een werkgever in deze heeft,
  • Hoe de media naar dit onderwerp kijkt,
  • Hoe blootstelling kan worden bepaald (meten of berekenen, toepassing NEN-EN 689-2018),
  • Welke verbetertrajecten er mogelijk zijn,
  • Welke beoordelingsmogelijkheden er zijn.

Ons doel is dat u naar huis gaat met praktische tips en trucs om direct toe te passen. Regeren is vooruitzien!

Programma

13.30 uur:Ontvangst met koffie en thee
13.45 uur:Aanvang/welkom – Norman Smit
14.00 uur:Lange termijngezondheidsschade; wat is dat? – Han Vluttert
–       Preventie, wat moet je doen wanneer deze stoffen toch aanwezig zijn?
–       Zoeken naar vervanging
–       Mogelijke gevolgen van blootstelling
–       Toepassing arbeidshygiënische strategie
15.00 uur:Pauze
15.15 uur:Het bepalen en beoordelen van de blootstelling – Saskia van ’t Veen
–       Inventariseren welke stoffen aanwezig zijn
–       Blootstelling bepalen. Hoe doe je dat?
–       Hoe ga je stoffen meten?
–       Hoe is blootstelling te voorkomen?
16.15 uur:Afsluiting  – Netwerkborrel

Deze middag is kosteloos voor deelnemers van Stichting BMD Oost en wordt gehouden aan de Munsterstraat 20 te Deventer.

Geef u tijdig op! Aanmelden kan hier of via info@bmdadviesoost.nl.

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer