De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Informatiebijeenkomst Opvolger van het Activiteitenbesluit bekend, verplichtingen energiebeheer en -besparing


Opvolger van het Activiteitenbesluit bekend, verplichtingen energiebeheer en -besparing

Voorbereid op de toekomst!


Een informele en leerzame middag voor KAM-medewerkers!

Het is eerder 2021 dan u denkt! De datum voor het inwerking treden van de Omgevingswet komt langzaam dichterbij. Inmiddels worden steeds meer onderdelen gepubliceerd. Een van deze besluiten, het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL), is inmiddels voor een groot deel bekend gemaakt. Dit besluit zal na het in werking treden van de Omgevingswet het Activiteitenbesluit vervangen. Ook zal een deel van de huidige eisen verhuizen naar een ander beoordelingskader. Tijdens deze bijeenkomst willen wij u:

 • Inzicht geven in de werking van het BAL
 • Informeren voor welke activiteiten de vergunningplicht komt te vervallen
 • Welke milieuaspecten worden opgenomen in het omgevingsplan

Ondanks dat de invoering van de Omgevingswet nog ruim drie jaar duurt, is het verstandig om nu voorbereidingen te treffen. Vooral als de komende periode veranderingen worden doorgevoerd. Is het hierbij zinnig te wachten op de Omgevingswet, of juist niet…

Gedurende 2018 is steeds meer aandacht voor het reduceren van het energieverbruik. Vanuit het Activiteitenbesluit, vergunningvoorschriften, MJA deelname en de Tijdelijke regeling implementatie Richtlijn Energie Efficiency zijn mogelijk eisen van toepassing om het energieverbruik te monitoren en te reduceren. Voor volgend jaar wordt een wijziging verwacht waarbij ondernemers actief moeten aantonen aan welke verplichting reeds is voldaan. Tijdens deze bijeenkomst willen wij u graag informeren over de ins en outs van:

 • Huidige stand van zaken uit de bestaande regelgeving
 • Bevindingen, tips en trucs voor het eigen energieverbruik
 • Voorbereiden op de komende ontwikkelingen

Ons doel is dat u naar huis gaat met praktische tips en trucs om direct toe te passen. Regeren is vooruitzien!

Programma

13:45 uur:             Ontvangst met koffie en thee

14:00 uur:             Aanvang/welkom

14:15 uur:             Omgevingswet

 • Stand van zaken Omgevingswet
 • Besluit activiteiten leefomgeving
 • Omgevingsplan

15:15 uur:             Pauze

15:30 uur:              Energie

 • Stand van zaken EED
 • Eisen vanuit Activiteitenbesluit
 • Komende wijzingen 2019 en verder

16:30 uur:             Afsluiting – Netwerkborrel

Deze middag is kosteloos voor deelnemers van Stichting BMD Oost en wordt gehouden aan de Munsterstraat 20 te Deventer.

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer