De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Arbomanagement als samenhangend geheel

Arbomanagementsystemen zijn gebaseerd op twee principes: de procesgerichte benadering en de Deming-cirkel, ook wel PDCA-cyclus genoemd. De Arbowet kent geen verplichting tot het hebben van een managementsysteem om verschillende activiteiten te beheersen. De Arbowet bevat wél een aantal verplichtingen die deel kunnen uitmaken van een managementsysteem, zoals onder andere in het bezit zijn van een actuele RI&E, het opstellen van een bijbehorend Plan van Aanpak en het verstrekken van voorlichting en zorgen voor bewustzijn.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor de invulling van een Arbomanagementsysteem, bijvoorbeeld VCA of ISO 45001:

  • De VCA is de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Deze checklist is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden verrichten met een verhoogd risico zoals een fabriek of werkplaats.
  • De ISO 45001; de opvolger van de OHSAS 18001-norm voor arbomanagementsystemen. De Nederlandse titel van de ISO 45001-norm is officieel ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken – Eisen met richtlijnen voor gebruik’. Het managementsysteem moet continue verbetering leveren van arbeidsomstandigheden, die worden bewaakt door procedures en richtlijnen. Daarnaast is de beheersing van Arborisico’s als gevolg van de activiteiten van een organisatie van belang. Uiteraard valt en staat de beheersing van risico’s ook door te voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen. Betrek en motiveer personeel daarbij met betere, veilige arbeidsomstandigheden.

Ons advies

“U bepaalt hoe een Arbomanagementsysteem werkt en niet andersom.” Ga voor een aanpak waarbij niet de norm, maar de bedrijfsvoering en de te behalen organisatiedoelstellingen centraal staan. Meer weten over het opzetten van een Arbomanagementsysteem? Neem dan contact op met onze adviseurs!

 

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer