De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Bedrijfsarts heeft recht op inzage in de RI&E

Wanneer een onderneming gebruik maakt van de diensten van een arbodienst of een bedrijfsarts, is het van groot belang dat er goed wordt samengewerkt en dat beide partijen op gebied van veilig en gezond werken van dezelfde wet- en regelgeving uitgaan. Een van de verplichtingen is dat er een actuele RI&E aanwezig moet zijn waarin beschreven staat wat de risico’s zijn die met gezond en veilig werken te maken hebben. Deze informatie dient o.a. met de bedrijfsarts gedeeld te worden.

Brief staatssecretaris SZW

In een brief aan de Tweede Kamer informeert staatssecretaris van SZW, de heer Van Ark, de Kamerleden over het recht dat een bedrijfsarts heeft op inzage in de RI&E. Arbodiensten, bedrijfsartsen en andere kerndeskundigen vinden dat het recht op inzage daarnaast ook van toepassing moet zijn op het ongevallenregister, het verzuimbeleid en (beschikbare) verzuimgegevens.

De inzage in de RI&E hoeft niet als recht in het basiscontract vastgelegd te worden, want in de huidige regelgeving ligt dit al vast. Van Ark heeft de afgelopen maanden hiervoor gesprekken gevoerd met arbodiensten, bedrijfsartsen en andere kerndeskundigen. Tijdens die gesprekken is gebleken dat de bedrijfsartsen het vanzelfsprekend vinden dat zij recht op inzage in de RI&E van bedrijven hebben. Veel van hun taken (denk: verzuimadvisering, periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PMO), preventieadvies, samenwerking met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad) zijn alleen goed uitvoerbaar als zij goed zijn geïnformeerd over de risico’s in het bedrijf.

Nog niet alle werkgevers stellen hun RI&E beschikbaar. Daar zijn een aantal redenen voor te noemen:

  • er is geen RI&E aanwezig;
  • de RI&E is gedateerd en niet volledig;
  • de werkgever communiceert niet open met de bedrijfsarts;
  • er is geen goede samenwerking tussen arbodienst en onderneming.

Recht van inzage vastleggen

Om een goede samenwerking tussen werkgever en bedrijfsarts/arbodienst te realiseren is duidelijke communicatie over en weer van groot belang. Over eventuele “bedrijfsgevoelige informatie” kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de inhoud van een RI&E zomaar “op straat” komt te liggen. Dit is echter geen grond om inzage tegen te houden, aldus Van Ark: “Kerndeskundigen zijn gehouden informatie vertrouwelijk te behandelen. De werkgever kan de kerndeskundige ook een geheimhoudingsverklaring laten tekenen.”

In sommige nieuwe basiscontracten hebben arbodiensten expliciet de voorwaarde laten opnemen dat zij toegang tot de RI&E krijgen. Dat is niet altijd makkelijk te realiseren. Diverse ondernemingen hebben alleen maar een geprinte RI&E die meestal gedateerd is. Wanneer hier geen goed digitaal update programma achter zit, beschikt de bedrijfsarts ook niet altijd over actuele informatie.

Ons advies

BMD Advies maakt gebruik van de internet applicatie Sufficio. In deze applicatie wordt de maatwerk RI&E van een onderneming beheerd. In Sufficio kunnen eigen medewerkers, maar ook externe partijen, diverse rollen krijgen. Zo werkt de Preventiemedewerker met de RI&E en worden op management niveau rollen gegeven. Maar ook externe partijen zoals de bedrijfsarts, een auditor en externe adviseurs kunnen een toeschouwersrol krijgen met een tijdelijke toegang. Op deze wijze werken klanten van BMD Advies altijd in een actuele RI&E waarbij de externe partij alleen als toeschouwer de risicobeoordelingen en onderliggende onderzoeken kan inzien. Deze informatie kan niet worden opgeslagen en/of geprint, wat er voor zorgt dat mogelijke bedrijfsgevoelige informatie in de beschermde omgeving blijft.

Wij adviseren u graag verder met betrekking tot de mogelijkheden die Sufficio RI&E biedt.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer