De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

7 tips over blootstelling aan gevaarlijke stoffen en antwoord op vragen in de praktijk

 : bericht bevat 7 tips

Onze informatiebijeenkomst op 2 april 2019 werd erg goed bezocht. We hebben de deelnemers geïnformeerd over de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en de gezondheidsschade hiervan. Deze middag gaf stof tot nadenken over hoe om te gaan met blootstelling in de praktijk en waar je op moet letten. Lees in de terugblik meer over de ervaringen en maak gebruik van de tips uit de presentaties.

Terugblik op bijeenkomst blootstelling aan gevaarlijke stoffen –  gevolgen lange termijn gezondheidsschade

 De actualiteit en realiteit bij blootstelling

Ook tijdens deze bijeenkomst gaven we aandacht aan een actueel onderwerp, vertaald naar de praktijk. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen blijkt op langere termijn meer gezondheidsschade te veroorzaken dan gedacht. Daar kun je maar beter op voorbereid zijn en actief op inspelen. De werkgever is wettelijk gezien altijd verantwoordelijk voor de invulling van wet- en regelgeving om de risico’s te verkleinen. Naast ‘boeren verstand’ helpen onze praktische tips en adviezen tijdens de informatiebijeenkomst elk bedrijf verder.

Wet- en regelgeving  en verantwoordelijkheid

Bij het werken met gevaarlijke stoffen is het belangrijk om de gebruiksaanwijzingen van de leverancier goed te lezen. Aan deze informatie zit vaak het gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gekoppeld. Uit de groep kwam de opmerking; ‘Maar wie leest dat nou?’. Dan gaan we weer terug naar de tekentafel; de werkgever is wettelijk gezien altijd verantwoordelijk voor veilig werken met de juiste informatievoorziening. Daarbij zorgt de werkgever dat de medewerkers zo min mogelijk aan gevaarlijke stoffen worden blootgesteld. Vanuit deze optiek en de verplichting om instructies te geven en toezicht te houden, ligt de eerste verplichting dus bij de werkgever.

Praktijksituatie van werknemers

‘Maar je wilt als werknemer toch veilig werken!?’ is dan een tegen opmerking. Dit speelt bij meer Arbo aspecten en wij geven bedrijven dank ook steeds mee dat de verantwoordelijkheid een kwestie van betrokkenheid is. Dit ligt zowel bij de werkgever als bij de werknemers. Dit geldt voor het opvolgen van instructies en voor het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen waar nodig. Het betrekken van werknemers in het veiligheidsproces is niet gemakkelijk. In de praktijk komen dan tal van opmerkingen voorbij; ‘Het zit niet fijn’, of ‘Dat doe ik niet op, ik ben geen mietje!’. Dit zijn veel gehoorde opmerkingen die de aanwezigen en onze adviseurs meekrijgen bij een bedrijfsrondgang. Dit is een praktijksituatie die je wilt voorkomen.

Aan de slag met stappenplan

Bij deze informatiebijeenkomst hebben we verschillende praktijksituaties besproken en stilgestaan bij de technische kant van het inventariseren, beoordelen, treffen van maatregelen en het borgen. Om direct aan de slag te gaan, is het vierstappen model van de Inspectie SZW besproken. Bij de meeste gevaarlijke stoffen zijn ondergrenswaarden bekend qua blootstelling. Deze waarden wisselen afhankelijk van de werkzaamheden en het klimaat. Met enkele berekenmodellen verkrijg je een inschatting van de blootstelling. Samen met de groep werden enkele interessante strategieën besproken en ontstond er een mooie discussie over de compliance van de metingen. Wij adviseren om bij twijfel altijd te meten, immers: “Meten is weten!”

We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst waarin de theorie met praktijkvoorbeelden is vertaald, om direct aan de slag te kunnen. De aanwezigen zijn met aardig wat denkwerk naar huis gegaan.

Download hier de 7 tips en samenvatting besproken onderwerpen.

 

 

 

 

 

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer