De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Blootstelling gevaarlijke stoffen o.a. Chroom 6

De afgelopen periode zijn de gevaren voor blootstelling aan gevaarlijke stoffen weer regelmatig in de media beschreven. Daarbij is de term ”lange termijn schade” ook gevallen. Deze resultaten van de blootstelling zijn bij veel werkgevers niet bekend, niet besproken, en hopelijk nog niet geconstateerd. Denk hierbij o.a. aan OPS, Mesothelioom (Asbestkanker).

Werken met Chroom 6 in de praktijk

Op dit moment wordt er veel, terechte, aandacht besteed aan o.a. Chroom 6. Er is hier in het verleden veel mee gewerkt en gevaarsinformatie was wel bekend, maar daar werd weinig mee gedaan. Denk bijvoorbeeld aan het schuren van de verf waarin deze component was verwerkt. Droeg je de adembescherming niet, dan werd de werknemer daar maar beperkt op aangesproken. “Het was niet stoer om adembescherming te dragen. De investering in die adembescherming was te hoog. Of het was te heet achter het masker en dus niet comfortabel.” Dit zijn dan ook opmerkingen die regelmatig werden gemaakt.

Hoe kun je als werkgever hier nou beter mee omgaan?

Het is in eerste instantie belangrijk om te weten met welke producten de werknemers werken en wat te doen:

  • Raadpleeg hiervoor de actuele SDS’en of veiligheidsinformatiebladen (VIB’s). In paragraaf 2 van de VIB’s staan mogelijke gevaren beschreven. De makkelijkste oplossing is om deze producten niet meer te gebruiken en minder schadelijke vervangers te gebruiken.
  • Wanneer dit (nog) niet mogelijk is, beoordeel dan of het werken met deze stoffen minder risicovol kan. Tref collectieve maatregelen door dit in bijvoorbeeld gesloten systemen te laten plaatsvinden.
  • Het laatste redmiddel is om de werknemers de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te bieden en er op toe te zien dat deze ook op de correcte wijze worden gedragen. Hier ligt een grote verantwoordelijkheid voor de werkgever!

Ons advies: ‘meten is weten’

Een andere verplichting is het beoordelen van de blootstelling. Hiervoor worden rekenmodellen gebruikt, maar deze geven de blootstelling niet concreet aan. Er moeten dus altijd metingen worden uitgevoerd. Onder het motto ‘meten is weten’ kunnen dan pas de juiste vervolgmaatregelen worden genomen. Voor veel klanten voeren wij deze blootstellingsmetingen al uit en adviseren wij bedrijven op gebied van de vervolgmaatregelen.

Tips

  1. Zie het onderwerp Chroom 6 als een voorbeeld voor hoe u als werkgever in de toekomst risico’s kunt verkleinen met betrekking tot blootstelling aan gevaarlijke stoffen.
  2. Op de site van de inspectie SZW vindt u nadere informatie met betrekking tot de blootstelling aan Chroom 6.

Heeft u momenteel twijfels of vragen over de juiste bescherming bij het werken met gevaarlijke stoffen in uw bedrijf, raadpleeg dan onze adviseurs. Zij kunnen u op basis van de huidige, bekende en nieuwe informatie over werken met gevaarlijke stoffen verder adviseren.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer