De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Blog

Blog Omgevingswet  Blog Juridische ondersteuning  

Nieuwsbericht: Aanscherping verplichting participatie in Omgevingswet

Aanscherping verplichting participatie in Omgevingswet

Participatie is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. Het ziet er naar uit dat de gemeente hierop haar invloed gaat uitoefenen. Lees in deze blog verder hoe je hier invulling aan geeft.

Lees meer »
Nieuwsbericht: 2019 – Het jaar van de Omgevingswet?

2019 – Het jaar van de Omgevingswet?

Het jaar 2019 is inmiddels enkele weken onderweg en de ontwikkelingen omtrent de Omgevingswet gaan in volle vaart door. Nog twee jaar te gaan tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De overheid geeft aan dat ze nog steeds op schema liggen. Wat is de status en wat staat er op de planning?

Lees meer »
Nieuwsbericht: Aanvullingswet geluid Omgevingswet wijzigt wijze van toetsing

Aanvullingswet geluid Omgevingswet wijzigt wijze van toetsing

Aanvullingsbesluit geluid verwacht rond de komende jaarwisseling. Momenteel zijn er veel verschillende normen voor wegen, spoorwegen en industrieterreinen en voor verschillende typen geluidgevoelige objecten. Met de Aanvullingswet geluid ligt de nadruk op de vereenvoudiging van het normenkader van geluidsregels.

Lees meer »
Nieuwsbericht: Wel of geen juridische procedure starten?

Wel of geen juridische procedure starten?

Bij het opstarten van een juridische procedure komen vragen aan de orde of de investering wel kans op slagen heeft of wat de gevolgen zijn voor de onderlinge relatie met het bevoegd gezag. Ik help u in drie stappen op weg welke afweging u hierbij kunt maken.

Lees meer »
Nieuwsbericht: Peiling over Omgevingswet geeft schokkend toekomstbeeld voor vergunningtrajecten

Peiling over Omgevingswet geeft schokkend toekomstbeeld voor vergunningtrajecten

In juli en augustus 2018 hebben het Binnenlands Bestuur en I&O Research een peiling over de Omgevingswet uitgevoerd onder burgers en ambtenaren. Dit leverde een aantal opvallende conclusies op.

Lees meer »
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer