De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Compliance en actiemanagement voor managementsystemen

 : bericht bevat drie ervaringsverhalen

Compliance of compliancy is het voldoen aan de eisen die worden gesteld, de naleving van wet- en regelgeving en het werken volgens de normen en regels die een organisatie zelf heeft opgesteld. Door de vele wetten, richtlijnen, besluiten en verordeningen voor kwaliteit-, milieu- of arbomanagement verlies je al snel het overzicht. Laat staan hoeveel werk en tijd het al kost om dit allemaal uit te zoeken.

Wat zijn de ervaringen in de praktijk als het gaat om compliance en actiemanagement?

“Het online systeem biedt ons, direct na de compliance check een overzichtelijke rapportage, van waaruit wij benodigde acties in gang kunnen zetten binnen de organisatie. Door de actualiteit van het systeem, staan er weinig acties open. De aanpak van BMD Advies heeft zich daardoor snel terugverdient.” Lees verder
“In de jaarlijkse audits krijgen we altijd de bevestiging dat de aanpak van BMD Advies veel vertrouwen biedt. Mijn ervaring is dat als je een dergelijke oplossing niet hebt, de auditor veel dieper gaat graven.” Lees verder
“Als relatief klein bedrijf heb ik zo optimale aandacht voor mijn onderneming en ontzorgt zo’n systeem ons elk jaar weer. Na de jaarlijkse audit van TÜV zijn er niet of nauwelijks acties of maatregelen binnen ons milieubeleid. Dit is een resultaat van het goed op orde hebben van je compliancy aan de voor ons van toepassing zijnde milieuaspecten.” Lees verder

Maatwerkoverzicht wetgeving

Bijna ieder bedrijf realiseert zich dat het hebben van een goed maatwerkoverzicht van de wetgeving belangrijk is voor een goede bedrijfsvoering en het behalen en/of behouden van certificeringen.  Je bent daarom geholpen met een intelligente oplossing die tijd bespaard.

Aandacht voor actiemanagement

Tijdens de uitvoering van periodieke compliancerondes door onze adviseurs ervaren wij dat het waardevol is om continu aandacht te besteden aan wet- en regelgeving. Op deze manier kan eerder of tijdig worden ingespeeld op veranderende wetgeving of bedrijfsomstandigheden.

Het uitzetten van acties (actiemanagement) stimuleert betrokkenheid en verantwoordelijkheid binnen de gehele organisatie. Door deze werkwijze ontstaat binnen de organisatie een bewustwordingsproces met als gevolg een actieve rol van leidinggevende en medewerkers.

Tip

De online tool Sufficio van BMD Advies biedt modules die de van toepassing zijnde wetten filteren, vertalen en verbetermaatregelen jaarlijks controleren. Een continu proces van het borgen van voldoen aan wetgeving.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer