De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Complianceverplichtingen: wat wel en wat niet?

In de nieuwe ISO-normen is een eis dat complianceverplichtingen worden vastgelegd en uiteraard ook worden nageleefd. Complianceverplichtingen omvatten wettelijke eisen die een organisatie moet naleven. Maar er zijn ook andere eisen die de organisatie moet of vrijwillig verkiest na te leven.

Complianceverplichtingen omvatten bijvoorbeeld ook eisen van belanghebbenden in verband met het milieumanagementsysteem. Indien dit van toepassing is, dan moeten of in sommige gevallen willen organisaties deze verplichtingen ook naleven.

Deze komen uit:

  • overeenkomsten met maatschappelijke groeperingen of niet-gouvernementele organisaties (ngo’s);
  • overeenkomsten met overheidsinstanties of klanten;
  • organisatorische eisen;
  • vrijwillige gedragscodes of praktijkrichtlijnen;
  • vrijwillige keurmerken- of milieuafspraken;
  • verplichtingen die voortkomen uit contractuele afspraken met de organisatie;
  • relevante organisatie- of branchenormen.

Een voorbeeld van de invulling van bovengenoemde eisen zijn verzekeringseisen of eisen vanuit provinciaal beleid.
In Sufficio Milieu en Arbo worden de relevante wettelijke eisen met betrekking tot milieu en arbo vastgelegd. Ook biedt dit online platform de mogelijkheid tot het vastleggen van overige eisen. Neem contact op met een van onze adviseurs om samen na te denken over welke eisen voor uw organisatie van toepassing zijn.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer