De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

‘Werk aan de winkel’ voor convenant deelnemende ondernemingen

Is jouw onderneming toegetreden tot de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3/MEE) dan is er ‘werk aan de winkel’. Doordat de convenanten rond MJA3 en MEE niet worden verlengd, komt de vrijstelling op de auditverplichting te vervallen per 31 december 2020. Deelnemende bedrijven moeten actie ondernemen en bepalen welke verplichting voor hen gaat gelden.

Van convenant naar auditplicht

Valt jouw onderneming onder één van onderstaande voorwaarden, dan ben je verplicht om vóór 31 december 2020 aan de voor jou ‘nieuwe’ regel te voldoen: het uitvoeren van een energie-audit. Auditplicht gaat in voor bedrijven die:

  • > 250 medewerkers in dienst hebben, of
  • een omzet > € 50 miljoen per jaar hebben en een jaarlijks balanstotaal > € 43 miljoen

Minder regeldruk

Voor deze ondernemingen is de verwachting dat de regeldruk afneemt, aangezien de auditverplichting minder tijdsintensief is dan de MJA3 en MEE. Het auditverslag met kosten-baten analyse dien je eenvoudig in bij het e-loket Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Kleinere MJA3/MEE bedrijven

Kleinere bedrijven die een MJA3/MEE convenant hebben, vallen mogelijk na 31 december 2020 onder de Energiebesparingsplicht/ Informatieplicht, zie e-loket RVO. Iets om niet te vergeten!

Let op: Sommige bedrijven vallen na 2020 automatisch al onder de informatieplicht volgens het criterium van een bepaald energieverbruik nl. 50.000 kilowatt uur elektriciteit per jaar of 25.000 kubieke meter aardgas per jaar.

Heb je de energiebesparingsverplichtingen nog niet op orde of wil jij je op tijd voorbereiden? Wij helpen je graag op weg met de verplichte energie-audit en kosten-baten analyse of bij de informatieplicht met een rapportage energiebesparende maatregelen. Raadpleeg onze poster Energiebesparingsverplichtingen, dan weet je precies wat er voor jouw bedrijf gaat gelden.

Poster Energiebesparingsverplichtingen

 

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer