De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Cursus High Level Structure (HLS)

Inhoud

Aan de slag met High Level Structure!

Steeds meer bedrijven beschikken over managementsystemen, zoals kwaliteits-, veiligheids-, milieu en/of arbozorgsystemen. De High Level Structure (HLS) is het uitgangspunt voor de nieuwe normen voor ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001. De HLS bestaat uit een hoofdstukindeling en een basistekst voor een managementsysteem, die geldt voor alle ISO-managementsystemen. Doelstelling is dat het voor organisaties zo makkelijker wordt om managementsystemen voor bijvoorbeeld arbo, kwaliteit en milieu te integreren.

Na deze cursus kan je zelf een GAP-analyse uitvoeren en vervolgens aan de slag met de in de HLS gestelde onderwerpen.

BMD Advies Oost doet het anders! Bij de cursus High Level Structure wordt theorie afgewisseld met praktijk, want: zelf doen is de beste leerschool!

De volgende onderwerpen komen o.a. aan de orde:

  • Inleiding managementsystemen: kwaliteit (ISO 9001), arbo (ISO 45001) en milieu (ISO 14001)
  • Invulling leiderschap in relatie tot (strategisch) beleid
  • Contextanalyse (identificatie van issues en stakeholdersanalyse)
  • Risico’s en kansen
  • Uitvoering (inclusief aantoonbaarheid/registraties/compliancebeoordeling)

De cursus duurt 1 dag en start om 10.00 uur op locatie van BMD Advies Oost in Deventer en zal om 16.00 uur worden afgesloten met een drankje.

Doelgroep
Investering
Incompany
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer