De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Cursus Preventiemedewerker (vernieuwd)

Programma

Voor de cursus Preventiemedewerker spelen wij in op de dagelijkse praktijk en op specifieke risico’s van de branche waarin u werkzaam bent. Iedereen heeft met veiligheid en gezondheid te maken, het is de taak van een preventiemedewerker om dit op de werkvloer uit te dragen. Zowel in de Arbowet als in de Arboregeling is voorlichting een verplicht onderwerp.

Een preventiemedewerker houdt zich met name bezig met gezondheid en veiligheid op de werkvloer, maar moet ook inzicht hebben in de risico’s binnen het bedrijf.

De volgende onderwerpen komen aan de orde in de cursus Preventiemedewerker:

  • Wet- en regelgeving met betrekking tot de Preventiemedewerker
  • Adviesrol en positie van de Preventiemedewerker
  • Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E)
  • De Risico-Inventarisatie en –Evaluatie in relatie tot de Arbocatalogus
  • Verdiepende Risico-Inventarisaties en –evaluaties
  • Gedrag en (bedrijfs-)cultuur
  • Casussen en (praktijk) voorbeelden

Tussen de 2 cursusdagen gaat u aan de slag met een praktijkopdracht. Op cursusdag 2 presenteert elke cursist zijn of haar praktijkopdracht aan de medecursisten en de docent en gaan we hier verder op in. Zo leert u niet alleen van uw eigen praktijksituatie, maar ook van die van anderen.

De cursus duurt twee dagen, waarop we starten om 9.00 uur en om 16.00 uur afsluiten met een drankje. Deze cursus wordt zowel in Deventer (BMD Advies Oost) als in Leek (BMD Advies Noord) georganiseerd.

Heeft u al eerder een cursus Preventiemedewerker gevolgd, dan is de herhalingscursus Preventiemedewerker wellicht iets voor u.

Doelgroep
Investering
Incompany
©2016 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer