De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Cursusmodules WABO / AIM

Programma WABO

Een bedrijf heeft veelal te maken met een vergunningsplicht in het kader van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Hoe u deze vergunning op de juiste manier aanvraagt, is een lastig opgave. Een verkeerde keuze in dit proces werkt vertragend en kostenverhogend.

Om vooraf een goede afweging te maken, leert u in de module WABO concreet op welke wijze u de aanvraag van een omgevingsvergunning het beste oppakt. Dit vindt plaats op basis van de keuzemomenten die de wet biedt, door een aanvraag van een deelvergunning of een gefaseerde vergunning. Tijdens deze module volgt u op een praktische manier de hoofdstukindeling van de Wet Milieubeheer. Naast de soorten omgevingsvergunningen is er aandacht voor het bespreken van de Best Beschikbare Technieken (BBT).

Resultaten van dit dagdeel:

  • Kennis over de opbouw van een omgevingsvergunning en het aanvraagproces
  • Inzicht in milieukwaliteitseisen met grenswaarde en richtwaarde
  • Bekend met verschillen tussen Activiteitenbesluit, BOR en Wabo
  • Overzicht van beoordelingsgronden en BBT-criteria
Programma AIM
Investering
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer