De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Training ADR bewustwording (locatie: Leek)

Programma

Wordt er binnen jouw bedrijf met gevaarlijke stoffen gewerkt? Dan komen die ook op de een of ander manier, veelal via de weg, naar het bedrijf. Ontstaan er binnen jouw bedrijf gevaarlijke afvalstoffen, dan moeten deze ook op enig moment worden afgevoerd, meestal via de weg.

Bedrijven hebben, zeker na de wijzigingen in 2019, al snel te maken met het ADR (reglement voor het Vervoer over land van Gevaarlijke stoffen). Vervullen jullie een of meer van de rollen van afzender, geadresseerde, vervoerder, belader, verpakker, vuller en/of losser van gevaarlijke (afval)stoffen, dan is het ADR van toepassing.

Afhankelijk van de bedrijfsvoering komen de volgende onderwerpen in meer of mindere mate aan de orde:

 • Gevaar eigenschappen
 • Classificatie van gevaarlijke stoffen
 • Identificatie van gevaarlijke stoffen
 • Bijzondere bepalingen
 • Vrijstellingen
 • Gebruik van verpakkingen, tanks en bulkcontainers
 • Constructie en beproevingen van verpakkingen, tanks en bulkcontainers
 • Kenmerking en etikettering van verpakkingen en transporteenheden
 • Documentatie
 • Voorgeschreven informatie in het vervoerdocument;
  Stuwage
 • Scheiding (samenladingsverboden)
 • Bouw- en uitrusting transporteenheden
 • Verantwoordelijkheden van de bij het vervoer betrokken partijen
 • Beveiliging
 • Noodprocedures en persoonlijke beschermingsmiddelen

De training duurt 1 dag waarbij we starten om 9.00 uur en om 16.00 uur afsluiten met een drankje. Deze training wordt in Leek (BMD Advies Noord) georganiseerd.

Na afloop van de cursus ontvang je een bewijs van deelname/certificaat. Deze kan je opnemen in het personeelsdossier zodat zowel de onderneming, als de medewerker kan aantonen dat de bewustwordingscursus is gevolgd.

Doelgroep
Investering
Incompany
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer