De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Aerius workshop voor bouwprojecten (locatie: Leek)

Programma

Stikstofemissie en depositie zijn al enige tijd vast onderdeel van omgevingsvergunningen milieu. Echter zijn er nu ook steeds meer bouwprojecten waarbij stikstof een belangrijk onderdeel wordt. Een stikstofdepositieberekening door middel van het rekenprogramma AERIUS is dan een vereiste om een omgevingsvergunning te kunnen krijgen. Na het volgen van onze cursus AERIUS berekeningen voor bouwprojecten kan jij en/of één van jouw medewerkers deze berekening zelf opstellen.

Programma

In het cursusprogramma wordt de achtergrond gegeven voor de noodzaak van het maken van AERIUS berekeningen. Hierbij zal een toelichting worden gegeven op:

·         Europese richtlijnen;
·         Wet natuurbescherming;
·         het vervallen programma aanpak stikstof (PAS) en
·         de nieuwe provinciale beleidsregels.

Vervolgens wordt een toelichting gegeven op het toepassingsgebied en het gebruik van de AERIUS calculator: Waar kan deze voor worden gebruikt en hoe voer je een berekening uit? Er worden voorbeelden gegeven voor het bepalen van stikstofemissies die zoal ontstaan bij bouwprojecten en de instructie gegevensinvoer AERIUS calculator wordt geïntroduceerd.

Ook zal er gewerkt worden aan het uitwerken van praktijkvoorbeelden. Hier zullen de cursisten zelf aan de slag gaan met het opstellen van AERIUS berekeningen voor bouwprojecten.  Het is daarom ook mogelijk om een eigen casus mee te nemen die uitgewerkt kan worden.

Tijdens de praktijkwerkzaamheden is er ruimte voor vragen en ondersteuning. Na het praktijkwerk volgt een afronding en afsluiting.

De workshop start om 09.00 uur en eindigt ongeveer om 15.00 uur. Deze training wordt in Leek (BMD Advies Noord) georganiseerd.

Doelgroep
Investering
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer