De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Berend Hoekstra

Tauw

Module: Lucht

‘Complexe materie tot de essentie terugbrengen en daarover discussiëren levert de beste oplossingen op.’

Gedreven luchtadviseur

Lucht is een breed en specialistisch onderwerp. De noodzakelijke kennis voor de milieucoördinator is het kennen van de essentie van en de samenhang binnen dit onderwerp. ‘Voor de cursus Milieucoördinator probeer ik met een ‘luchtig’ enthousiasme de cursisten mee te nemen, zodat de kern blijft hangen en de deelnemers een goede gesprekspartner worden. Ik probeer vanuit mijn praktijk te vertellen, zodat vanuit een heldere context het verband tussen luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie ontstaat.’, aldus Berend.

Rendabele uitkomst

In de module Lucht benadert Berend vanuit een technische kant wanneer lucht relevant is bij bedrijven en zet hij dit uit tegen de spelregels vanuit de wet- en regelgeving. Vanuit een vergunningaanvraag belicht hij bijvoorbeeld het proces stap voor stap. Welke technische informatie is benodigd en hoe moet je dit presenteren en beoordelen? En hoe ga je om met de overheid? Het is een ‘spel’ wat gespeeld wordt, maar waarbij bedrijf en vergunningverlener een gezamenlijk belang hebben bij een goede uitkomst: een werkbare en handhaafbare vergunning.

Achtergrond

Berend heeft Chemische technologie gestudeerd aan de TU Delft met sterke belangstelling voor techniek en maatschappij. ‘Al vanaf mijn studietijd ben ik mij gaan specialiseren in luchtverontreiniging en luchtkwaliteit. Ik heb gewerkt bij het Ministerie van VROM, het RIVM en StAB als adviseur. Nu werk ik al jaren bij Tauw en ben verantwoordelijk voor de advisering en business ontwikkeling op het gebied van luchtverontreiniging.’ Daarnaast geeft Berend diverse cursussen en opleidingen. Zijn werkzaamheden zijn technisch van aard, maar spelen zich af in een juridische context van beleid, regels en procedures. Het gebied waar techniek en recht samenkomen heeft zijn sterke belangstelling. In 2012 heeft Berend zijn aanvullende studie Milieurecht afgerond aan de Universiteit van Tilburg.

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer