De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Bernie Gouders

HumanCapitalCare

Module: Arbo / Milieu

‘Een Milieucoördinator voelt zich vaak verantwoordelijk. Echter de verantwoordelijkheid zit in de lijn bij alle medewerkers en managers.’

Wakker schudden

Je wilt grip hebben op arbo & organisatie vanuit managementondersteuning en vanuit individuele verantwoordelijkheid. Het is dus zoeken naar een goede fit in duurzaamheid van arbeid. Te vaak wordt het arbo- & milieuvraagstuk vanuit de kennis en kunde bij de Milieucoördinator gelegd. Inhoudelijk ligt dit natuurlijk breder in de organisatie. ‘In de cursus Milieucoördinator laat ik aan de hand van praktische voorbeelden en tips zien hoe beleid beter uit de verf komt en hoe zij hun rol moeten vervullen’, zegt Bernie. ‘Ik schets de wettelijke kaders van arbo & milieu als houvast en leg uit hoe hiermee om te gaan.’ Bernie behandelt verschillende methodieken om invulling te geven aan beleid en lijnorganisatie. ‘Mijn boodschap is jezelf slimmer maken en wakker schudden. Het is een ware zoektocht naar hoe je beter met elkaar samenwerkt bij vraagstukken op het snijvlak van mens en organisatie’, zegt hij.

Studie versus onderzoek

Bernie heeft ruim 20 jaar ervaring en adviseert bedrijven op het terrein van Arbeid en Gezondheid onder de vlag van HumanCapitalCare. Hij heeft ervaring in HR-vraagstukken met betrekking tot Menselijk Kapitaal, Vitaliteit, Risicomanagement en Bedrijfskundige analyses. Als manager en consultant was hij 17 jaar werkzaam bij Arbo Unie. Bernie was jaren vice-voorzitter bij Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiënisten. Hij volgde de opleiding Milieuhygiëne aan de Universiteit van Wageningen en studeerde af in de richting Arbeid en Gezondheid (Arbeidshygiëne). Aan de TSM Business School deed hij een MBA in bedrijfskunde. Hij is altijd onderzoekend naar daar waar de theorie de praktijk raakt. Bernie participeert in het Solvent Team Enschede, een multidisciplinair projectteam met deskundigen die zich richten op diagnostiek en begeleiding van patiënten die in het verleden blootgesteld zijn aan oplosmiddelen. Hij ziet hierdoor ook de achterzijde van de effecten van onzorgvuldig beleid en onzorgvuldig werken.

Geniet. Ook in je werk.

Bernie is positief ingesteld en ook wel te omschrijven als ondeugend. Hij is kritisch, kijkt verder en zoekt stoutmoedig door naar oplossingen voor nu of voor de toekomst. Zijn passie zit niet in het naleven van de wetgeving, maar in het leven zo aangenaam mogelijk te maken. ‘Geniet’ is zijn motto, dat geldt dus ook in je werk.

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer