De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Dorine Cleton

Cleton&Com

Module: Ruimtelijke ordening / milieu

‘Ik wil probleemoplosser zijn in ruimtelijke processen, dat vraagt vertrouwen in een proactieve, integrale en interactieve aanpak.’

Altijd belangen afwegen

Dorine werkt voor initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen, het industrieel bedrijfsleven en op strategisch niveau ook voor overheden. Met haar bureau toetst ze ruimtelijke locatie/gebieds- en vastgoedontwikkelingen op kansen en bedreigingen en geeft strategische adviezen over aanpak en inhoud. ‘Het is samenwerken met alle disciplines om te zoeken naar creatieve oplossingen’, zegt Dorine, met meer dan 30 jaar werkervaring op het gebied van locatie- en gebiedsontwikkeling.

Interdisciplinair oplossen

Dorine is praktisch ingesteld en tegelijkertijd analytisch op ‘meta-niveau’ met betrekking tot wet- en regelgeving en rechtspraak. ‘Zeg maar, het vertalen van zowel het alfa en bèta op wet- en regelgeving’, zegt ze zelf. ‘Door de jaren heen ben ik meer en meer de voorkeur gaan geven aan het interdisciplinair oplossen en het voorkomen van problemen, boven het daarover procederen’. Daarbij gebruikt zij onder meer methodes als mediation en Value engineering. Haar creativiteit uit zich in het helder maken van deze ingewikkelde stof met simpele voorbeelden uit de praktijk. Zij is een enthousiast jurist en reikt de milieucoördinator tools aan voor het borgen en bewaken van milieuruimte van het bedrijf. ‘Ik schets de relatie ruimtelijke ordening vs. milieu in de totale breedte en benadruk echt wat nodig is voor een goed functioneren van het bedrijf’, zegt Dorine.

Een nieuwsgierige professional

Dorine is nieuwsgierig en blijft bijleren in haar interactie met andere disciplines en bedrijven. Zij volgt haar passie en brengt de dagelijkse praktijk in haar rol over als adviseur en docent. Ze gaat een pittige interactie niet uit de weg. ‘Ik breng theorie en praktijk samen van academisch niveau naar down to earth. Zeg maar; met de voeten in de klei’, stelt zij vast. ‘Mijn kracht ligt vooral in scherpe analyses en het ‘vertalen’ daarvan.’ Zij maakt de deelnemers graag bewust van een andere manier van kijken naar de effecten van ruimtelijke plannen en ontwikkeling.

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer