De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Gerrit Kremers

Jurist Omgevingsrecht (freelance)

Module: Wet milieubeheer / WABO

‘De praktijk is mijn fundament.’

‘Praktijkfilter’

‘Ik vind het leuk om de kennis en ervaring die ik opdoe in mijn werk, over te dragen aan cursisten’, zegt Gerrit. ‘Ik heb mezelf al snel aangeleerd om alle theorie over milieurecht direct naar de praktijk om te zetten aan de hand van werkelijke situaties. Hoe lees je de materie en hoe kun je je weg vinden?’. Gerrit wil de toegankelijkheid van wet- en regelgeving vergroten en praktisch toepasbaar maken. Door zijn nieuwsgierigheid, creativiteit en leergierigheid heeft hij een vlotte vaardigheid om mensen te willen helpen. Als troubleshooter komt hij met tal van ideeën om oplossingsgericht vraagstukken op te pakken. In zijn werk heeft Gerrit contact met milieucoördinatoren en hij filtert graag praktijksituaties direct door de juridische zeef.

Meer dan Milieurecht

‘Het is een kwestie van gemakkelijk omgaan met wet- en regelgeving.’ Gerrit heeft een lange en brede ervaring als adviseur bij overheidsinstanties en bedrijven. Hij kan mede daardoor gericht informatie geven met voorbeelden uit de praktijk. Gerrit begon aan de Hoge Landbouwschool – Milieu in Groningen. Daarna heeft hij Rechten – Milieu en RO gestudeerd aan de universiteit in Leiden. In 2014 is hij gepromoveerd aan de universiteit van Utrecht met een proefschrift over de aanpak van verontreinigd grondwater op gebiedsniveau. Na zijn ervaring als beleidsmedewerker bij de Overheid heeft hij bijna 30 jaar als juridisch adviseur bij Tauw gewerkt. Sinds 1 maart 2016 is hij zelfstandig. Zijn werkzaamheden spitsen zich toe op het omgevingsrecht.

Zelfstandig(er)

Het is een kunst om binnen een kort tijdsbestek inzicht te krijgen in hoe je wet- en regelgeving moet interpreteren en vooral hoe je hiermee om moet gaan. Het is gigantisch veel informatie, je ziet door de bomen het bos soms niet meer. ‘Ik heb vooral niet de ambitie om juristen van cursisten te maken’, zegt Gerrit. ‘Ik wil de milieucoördinator zelfstandig(er) laten opereren, zodat de weg in het juridische landschap makkelijker is te vinden.’

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer