De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Jaike Janssen-Bosman

BMD Advies Oost

Module: Milieumanagement (NEN- en ISO 14001)

‘Sta met beide benen op de grond en enthousiasme helpt je verder.’

Ondernemend

Jaike kiest al vroeg in het middelbaar onderwijs voor de richting Natuur en Gezondheid, waarna zij aan de Saxion Hogeschool de opleiding Milieukunde afrondt. Tijdens haar studie doet zij een Minor Integraal Watermanagement. Haar stage ISO 14001 voor Milieumanagement en afstudeerstage ISO 26000 voor MVO leveren haar ruime ervaring op om direct aan de slag te gaan, eerst als junior consultant bij I-Real (IT-software) en sinds 2012 als adviseur bij BMD Advies Oost. ‘Ik ben betrokken bij diverse vraagstukken op het gebied van milieu, duurzaamheid, kwaliteit en arbo. Daarnaast lever ik alle ondersteuning voor het Wettelijk Aspecten Register Milieu, daar waar kennis en praktijk samenkomt’, zegt Jaike. Zij leest zich graag in op haar vakgebied en weet als geen ander dat het vertalen van de milieuwetgeving naar concrete acties cruciaal is voor een goed beleid.

Vlot met kennis

Jaike voelt zich snel thuis bij een groep en spreekt vlot over haar vakgebied, maakt hierbij kritische opmerkingen en stelt de juiste vragen om iedereen scherp te houden. ’De ontwikkelingen rond de NEN-ISO 14001 norm staan gewoon niet stil. Het hele proces daar omheen probeer ik zo helder en duidelijk mogelijk in kaart te brengen. Voor gecertificeerde bedrijven, maar ook voor de bedrijven die nog niet gecertificeerd zijn’, stelt Jaike. ‘Ik focus mij met de groep op de PDCA-cyclus en wat dit betekent voor de medewerkers.’ Jaike neemt de cursist mee vanuit de theorie van milieumanagementsystemen naar handvatten en checklisten voor continue verbetering van milieuaspecten. Met andere woorden: op welke wijze en met welke kennis kan de milieucoördinator de juiste maatregelen treffen voor het borgen van de cyclus.

Scherpzinnig

Het bijhouden van kennis is één van de zaken waarin Jaike gedreven is. Niet alleen voor haarzelf, maar ook voor haar klanten. De steeds veranderende wet- en regelgeving kan namelijk van invloed zijn op alle processen. Haar zakelijk instinkt en kordate voorkomen, geeft een leuke combinatie met haar jonge frisse blik. Zij houdt veel dingen tegelijk in de gaten. Haar wijsheid is: ‘Kom voor jezelf op’. Ze is praktisch ingesteld en heeft ervaring met verschillende projecten en laat zich ‘de kaas niet van haar brood eten’. Ze voert namens BMD interne audits uit en controleert het in compliance zijn op basis van de wet- en regelgeving. Daarnaast heeft zij kennis als ADR Veiligheidsadviseur voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. ‘Een bedrijf wil graag van A naar B in milieuland, maar het overzien van de obstakels op de weg daar naartoe is nog veel belangrijker’, zegt Jaike.

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer