De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Jan Granneman

Peutz BV

Module: Geluid

‘Geluid als lokale verstoring voor bedrijven, blijft actueel’

Eigen beleving

De meeste bedrijven hebben aandacht voor geluid, maar hoe is dit formeel geregeld om praktisch lokale verstoringen te minimaliseren? Naast het analyseren van de geluidniveaus, heeft iedereen een eigen beleving van geluid. ‘De meeste bedrijven voldoen wel aan de noodzakelijke geluidsnormen. Voor een aantal grote lawaaimakers vereist dat best een grote inspanning en hoge kosten’, zegt Jan. ‘Het beheersen van geluid vinden we terug in technische en organisatorische oplossingen. Denk hierbij aan geluidsarme apparatuur, geluidschermen of een akoestisch gunstige lay-out van het bedrijfsterrein.’

Vertaal geluid naar omgeving

‘Mijn motivatie als docent zit in het geven van inzicht aan de cursisten’, zegt Jan. ‘Het lukt hierdoor om de milieucoördinator een betere gesprekspartner te laten zijn binnen het bedrijf, met adviseur(s) en met de overheid.’ Jan kan overtuigend relevante informatie overdragen en analytisch denken. Hij schenkt aandacht aan de principes van geluid en geluidbeheersing. Hij vertaalt de wet- en regelgeving inzake geluid naar de omgeving. Hij kent aandachtspunten en valkuilen bij het onderzoeken van geluid als milieuaspect.

Betrokkenheid

Na zijn studie Technische Natuurkunde aan de Technische Universiteit, trok de advieswereld hem in het bijzonder aan. Hij ging direct in dienst bij Adviesbureau Peutz en is sinds 1994 directielid. Daar houdt hij zich onder meer bezig met geluid naar de omgeving en geluid op de arbeidsplaats bij verschillende bedrijven en activiteiten. Jan is actief in diverse bestuursgroepen, waaronder het Nederlands Akoestisch Genootschap en is als lid van de Stuurgroep Geluid VNO-NCW direct betrokken bij wetgeving, ook gezien vanuit het belang van het bedrijfsleven.

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer