De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Jeroen Oosterwegel

Geofoxx

Module: Bodemverontreiniging

‘De ontwikkelingen gaan zo snel dat de wet- en regelgeving hier per definitie niet op aansluit.’

Nieuwe stoffen

‘In de module Bodem van de cursus Milieucoördinator belicht ik de kennis van nú. Naast de zware metalen, olie en oplosmiddelen zijn er veel ‘nieuwe stoffen’ waarmee gewerkt wordt, die ook een impact hebben op onze bodem.’, aldus Jeroen. Het bedrijfsleven is erbij gebaat zelf vooruit te denken. Een product van een vervuilde bodem dat in de voedstelketen terecht komt, kan een bedrijf uiteindelijk grote economische schade opleveren.

Apèl doen

Vroeger was bijvoorbeeld het gebruik van asbest niet genormeerd in ons ‘bodemland’. Binnen het bedrijfsleven was niet iedereen alert op wat het gebruik van asbest op de lange termijn zou betekenen. Pas toen de stof tot maatschappelijke commotie leidde en mogelijke risico’s omvatte, kwam dit tot uiting in bijvoorbeeld de arbowetgeving. Uiteindelijk is vanuit het bedrijfsleven en de wetenschap een richtlijn ontwikkeld en als beleidsadvies aangedragen bij de overheid. Onze bodemwetgeving is dus wel degelijk te sturen vanuit het bedrijfsleven. Dat gold toentertijd voor de asbestregels en dat speelt nu bijvoorbeeld voor brandvertragers, maar ook voor bacteriologische knelpunten zoals antibiotica resistentie.

Achtergrond

Als fysisch geograaf heeft Jeroen een studie Aardwetenschappen gedaan aan de Universiteit van Utrecht. In de jaren ‘80 kwam de milieubeweging opzetten en de overheid en het bedrijfsleven werden zich – toen bij het dumpen van ‘afvalproducten’ – bewust van de gevolgen van bodemverontreiniging. Gedurende zijn gehele loopbaan heeft Jeroen doceren op dit onderwerp al leuk gevonden. Hij geeft ook gastcolleges aan Universiteiten en Hogescholen. ‘Omdat ik mijzelf als vrij toegankelijk beschouw, mag iedereen lukraak vragen stellen en geef ik ook direct een reactie. Alles dat op-popt tijdens de cursus milieucoördinator en betrekking heeft op de dagelijkse bodemproblematiek bij een milieucoördinator, zet ik centraal.’

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer