De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Luit Wiersum

WM Innovatie

Module: (Afval-)Water

‘Water is niet alleen afval, maar ook een energiedrager; ‘keten denken’ en ‘waternetwerken’ zijn dus gevleugelde begrippen.’

Inzoomen

Er is veel ontwikkeling op watergebied, bedrijven hebben innovatieve oplossingen gerealiseerd. De instrumenten blijven natuurlijk ‘domme apparaten’ en het is dus belangrijk dat je water op verschillende manieren bekijkt. Luit zoomt daarom in op ‘anders denken’, zodat de milieucoördinator zijn mindset verplaatst naar mogelijkheden voor duurzaamheid op lange termijn. Ook kun je de productieomgeving erbij betrekken, op de werkvloer is vaak veel kennis aanwezig van de ins&outs van alle processen. ‘De cursus Milieucoördinator is zeer interactief en dat merk ik direct aan de hoeveelheid vragen die ik terugkrijg en de informele discussie die ontstaat. Als we deze kennis kunnen delen, streven we uiteindelijk hetzelfde doel na – een duurzame leefomgeving ook voor de langere termijn.’

Combinatie

‘Voor de CMC cursus vind ik het belangrijk dat bij het opstellen van een milieu- of watervergunning ook een proces hoort van openstaan voor verbetering en innovatie. Met andere woorden: we doen het al goed, maar wellicht zijn er ook kansen om verder te verbeteren. Bijvoorbeeld door minder energie en water te verbruiken met aanvullende technische/operationele aanpassingen. Ik maak een combinatie van milieu & verbeteringen. Het bespreken van een praktijkcase helpt hierbij heel goed.’ Luit zet de groep aan het denken, belangrijk daarbij is dat je met eigen initiatieven heel ver komt. Kennisoverdracht en het verhogen van de bewustwording om efficiënt om te gaan met water en energie.

Achtergrond

Na een studie milieukunde aan het Van Hall Instituut, heeft Luit Milieuwetenschappen aan de Universiteit in Groningen afgerond. Na zijn studie is hij werkzaam geweest als biotechnoloog en heeft zich gespecialiseerd in afvalwaterzuivering. Geleidelijk heeft hij zich ontwikkeld tot een all-round watertechnoloog. ‘Ik zie dat er een afweging moet worden gemaakt van de (natuurlijke) ruimte versus economie & milieu. De wegwerpmaatschappij vraagt meer duurzaamheid en we hebben veel meer kansen te realiseren als we met elkaar aan de slag gaan om productieprocessen duurzamer te maken.’ Luit geeft trainingen in de industriële sector voor operators van de productie & waterzuivering, letterlijk op de werkvloer, zeer praktisch gericht. Hij biedt hulp bij het verbeteren en optimaliseren van water & energiebesparing.

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer