De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Peter Laan

Faro Advies

Module: Gevaarlijke stoffen

‘Bewustwording zie ik als het verinnerlijken van gedachtegoed. Het is vertalen van kennis naar verankering in kunde.’

‘Boerenverstand’

‘Ik ben betrokken bij de cursus Milieucoördinator vanaf het allereerste begin’, zegt Peter enthousiast. ‘De onderwerpen zijn uitgegroeid van Ecologie en Milieu naar een veel breder pakket van wettelijke aspecten dat vandaag wordt gesteld om de schadelijke milieueffecten te beperken. Als docent streef ik naar twee doelen. Enerzijds mensen tussen de oren krijgen hoe het ontwikkelproces verloopt. Anderzijds het verbinden van dit proces met het eigen verantwoordelijkheidsgevoel. Peter is elke keer weer verheugd om te zien hoeveel meerwaarde de cursisten uit de cursus Milieucoördinator halen. Ze horen en leren van elkaar en wisselen praktijkervaring uit. ‘Het is een interactief proces in een specialistisch vak, waar eigenlijk ook gewoon het ‘boerenverstand’ bij komt kijken’, zegt Peter.

Verinnerlijke van gedachtegoed

‘Ik ben een grote voorstander voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid’, zegt Peter. ‘Het gaat niet alleen om wettelijke veiligheid op de bedrijfsvloer, maar ook hoe je deze verantwoordelijkheid vertaalt naar de individuele werknemer’. Er zijn drie pijlers die hij in de cursus mee geeft: efficiency, communicatie en innovatie / ‘kringloopdenken’.
Peter brengt levendig de module ‘gevaarlijke stoffen’ over de bühne. Als de directie het initiatief neemt in het verduurzamen van het bedrijf, kun je dit vergelijken met het opvoeden van kinderen in een gezin. ‘Het is tenslotte een bewustwordingsproces door het hele bedrijf heen. Het verinnerlijken van gedachtegoed voor de toekomst’, zegt Peter.

Type 4-i’s

Peter studeerde Chemie en Biologie aan de Universiteit van Amsterdam en is geschoold Toxicoloog. In zijn huidige werkkring en functie als directeur en senior adviseur bij Bureau FARO Advies werkt hij aan verschillende trajecten. Hij heeft daarnaast een onderwijsachtergrond en rijke ervaring in het ontwikkelen van onderwijsmodules. Hij is te typeren met 4-i’s. In processen treedt hij op als initiator en inspirator die motiverend, enthousiasmerend improviseert en met overtuigingskracht innovatieve oplossingen naar voren brengt. Als persoon heeft hij van nature een groot inlevingsvermogen. Peter is een allround projectleider en was onder andere werkzaam bij Grontmij Nederland BV als lid van het team Ruimte en regionale Planning. Het strategisch handelen en het sturen op processen is in toenemende mate onderdeel van zijn werk.

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer