De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Richard van Dijk

BMD Advies Oost

Modules: Activiteitenbesluit / Afval en Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB)

‘De toekomstontwikkeling ligt veelal op het gebied van de digitalisering van gegevens over afvalstromen, het wordt steeds efficiënter. Dat betekent dat de overheid kan controleren, maar ook steeds actiever wordt.’

Meten is weten

Richard schiet vanuit verschillende niveaus door de materie, van breed naar smal, als een soort trechter startend bij de Europese wetgeving. Hij bekijkt met u wat dit betekent voor het aspect duurzaamheid en de milieucommunicatie binnen een organisatie. ‘Iedereen herkent een stukje vanuit zijn eigen omgeving’, zegt Richard. Vanuit zijn projectervaring als adviseur bij industriële bedrijven waar afval vrijkomt en bij afvalinzamelings- en afvalverwerkende bedrijven, weet hij als geen ander waar u aan moet voldoen. Maar hoe krijgt u overzicht van wat voor u relevant is? U dient niet alleen te voldoen aan Wet en regelgeving. Meten is weten, zodat dit resulteert in kostenbesparing en optimalisering van uw risico en aansprakelijkheid.

Kruisbestuiving

Richard stelt vast dat structuur en prioriteiten noodzakelijk zijn voor het vertalen van de complexe wetgeving naar praktische bedrijfsvoering. ‘Ik werk bij BMD Advies niet alleen met klanten, maar ook met deelnemers. Omdat bedrijven binnen een BMD stichting gebundeld zijn, is er veel contact onderling. In deze nauwe samenwerking, krijg je een interessant soort kruisbestuiving van theorie en praktijk’, zegt hij. Afval, je zit er midden in. Het is de prullenbak op kantoor tot en met de vergunning van een afvalverwerker. In de module Afval verkent u samen met andere cursisten de stromen van ons afval. Herken meer mogelijkheden om daar uw voordeel uit te halen.

‘To the point’

In zijn opleiding HBO Milieukunde was hij tot zijn eigen verrassing winnaar met de beste afstudeerscriptie van het jaar 1999. Hij bouwde direct een netwerk van bedrijven om zich heen die geïnteresseerd waren in zijn aanpak. Om zijn kennis te vergroten en meer diepgang te krijgen, studeerde hij door in Milieumaatschappijwetenschappen aan de Universiteit in Utrecht. ‘Ik wilde adviseur worden en alle facetten belichten van maatschappelijke vraagstukken tot bedrijfsbelangen’, was zijn argument. De twee studies hebben veel bijgedragen. Met ruim 10 jaar ervaring in de rol als adviseur bij BMD Advies, werkt hij nu 3 jaar als senior aan een breed spectrum van projecten waarbij hij makkelijk schakelt tussen praktijk en beleid door alle lagen van een organisatie. ‘Ik werk graag praktisch en ben ‘to-the-point’ als het gaat om kennis.’

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer