De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Walter Tobé

Canon Europe

Module: Milieubeheer in praktijk

‘De uitvoering van het strategisch duurzaamheidsbeleid vereist betrokkenheid van vrijwel alle afdelingen van een onderneming.’

Koers en verbinding

Walter luistert graag naar ervaringen uit de praktijk van de milieucoördinator. ‘Ik hou van een dialoog op nieuwe terreinen, het is spannend en ik krijg er energie van’, zegt Walter. Hij heeft een vergelijkbare functie en ziet dat het hebben van inzicht in de bedrijfsstrategie bovenaan staat om duurzaamheid effectief te kunnen integreren. Als eenmaal de koers is bepaald, kunnen afdelingen samenwerking zoeken om tot vernieuwende, praktische oplossingen te komen. Hierin speelt de milieu- of duurzaamheidscoördinator een waardevolle, verbindende rol met zijn inzicht in wetgeving, standaarden en technologie.

Verduurzaming

‘Duurzaamheid wordt in toenemende mate medebepalend in commerciële transacties en relaties’, aldus Walter. ‘Dit leidt tot verdere verduurzaming van producten en diensten. Ik vind het leuk om met vakgenoten hierover van gedachte te wisselen. Enthousiaste en gedreven mensen inspireren mij. Ik vind het razend interessant te werken op de grens van bedrijf en samenleving.’ Walter ziet dat de cursus Milieucoördinator dichtbij de praktijk staat. Daarbij biedt de duur van de cursus de mogelijkheid om lange tijd met elkaar op te trekken, waarbij ervaringen worden gedeeld en nieuwe ideeën ontstaan. ‘De meerwaarde is dat er een band wordt opgebouwd tot een waardevol netwerk later’, zegt Walter.

Maatschappij versus bedrijfsleven

Walter krijgt tijdens zijn universitaire studie Chemische technologie grote interesse voor de gevolgen van industriële activiteiten en consumptie voor maatschappij en natuur. Mede door de milieuproblemen en -schandalen die in de jaren ’80 aan het licht komen. Na zijn functie als Milieuadviseur luchtkwaliteit bij adviesbureau Tauw, stapt hij over naar de industrie. Ten slotte verbreedt hij zich bij Canon Europa in zijn rol als European Environment Manager, verder naar andere duurzaamheidsvraagstukken. Walter heeft voor Canon onder andere op 200 locaties in Europa, het Midden-Oosten en Afrika ISO 14001 ingevoerd en richtlijnen voor duurzaam inkopen opgesteld. Naast zijn vertegenwoordiging in externe brancheverenigingen in Brussel, is hij actief op het gebied van milieumanagement binnen de VVM-Netwerk voor milieuprofessionals. Hij is sinds 2012 voorzitter van de Sectie Duurzaam Ondernemen en speelt een actieve rol bij kennisoverdracht en discussies.

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer