De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Programma en modules

De opleiding Milieucoördinator is een praktische opleiding, waarbij theorie wordt uitgelegd aan de hand van de eigen praktijkervaringen van de docent. De cursus bestaat uit 21 modules, verdeeld over tien dagen en wordt afgesloten met de presentatie van de eindopdrachten in de laatste bijeenkomst. Tijdens de cursusdagen vergroot u uw kennis op gebied van milieuzaken. U voert verschillende praktijkopdrachten uit en traint uw vaardigheden.

Werken en leren

Deze unieke praktijkgerichte cursus is speciaal ontwikkeld om werken en leren te combineren. Wat is echt nodig en waar zit speelruimte voor onderhandeling? Aan de hand van concrete cases en huiswerkopdrachten leren u en/of uw medewerker(s) hoe praktisch en kostenefficiënt om te gaan met milieuzaken, de risico’s hierbij en met de wet- en regelgeving en het bevoegd gezag. Alle belangrijke elementen van het vak passeren de revue. De cursus wordt verzorgd door ervaren docenten en adviseurs die uw dagelijkse beroepspraktijk uitstekend begrijpen.

Modules*

Dag 1 – Milieubeleid & Milieucommunicatie
Dag 2 – Wet Milieubeheer & De vergunning in de praktijk
Dag 3 – Bodemverontreiniging & Geluid
Dag 4 – Gevaarlijke stoffen & Opslag Gevaarlijke stoffen en REACH
Dag 5 – (Afval)Water & Energie
Dag 6 – Milieubeheer in praktijk & Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB)
Dag 7 – Lucht & Omgevingsvergunning
Dag 8 – Milieu-aansprakelijkheid & Afval en grondstoffenbesparing
Dag 9 – Milieugerichte productontwikkeling (MVO en C2C) & Milieumanagement
Dag 10 – Risicobeheer en veiligheid & Arbo en milieu & Ruimtelijke ordening
Dag 11 – Presentatie eindopdrachten

* klik op de verschillende modules voor meer informatie

Terug naar informatie cursus milieucoördinator

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer