De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Module: Activiteitenbesluit

Sinds 2008 geldt het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer(BARIM). U bespreekt de fasen tot in de praktijk van 2017. Wat zijn type A, B en C bedrijfsactiviteiten? U krijgt inzicht op welke wijze het Activiteitenbesluit naast de omgevingsvergunning staat en daardoor van toepassing is op uw bedrijf. U doorloopt de systemen AIM (Activiteitenbesluit Internet Module) en OLO (Omgevingsloket Online).

Een deel van de module is ook gewijd aan de laatste ontwikkelingen van het Activiteitenbesluit. Welke nieuwe bedrijfstakken en processen zijn erbij gekomen. Het op de juiste manier doorlopen van de vragenboomstructuur en welke tranches het betreft is van belang. Want maatwerkvoorschriften kunnen ruimere voorschriften betekenen. En ook toetsen of een bedrijf wel onder een Activiteitenbesluit of onder de omgevingsvergunning valt, is van invloed op uw beleid.

Resultaten van dit dagdeel:

  • Herkennen van type A, B en C bedrijfsactiviteiten
  • Praktische tips gebruik AIM (Activiteitenbesluit Internet Module) en OLO (Omgevingsloket Online)
  • Inzicht in de toepassing van maatwerkvoorschriften
  • Handvatten om standaardformulieren als checklist te gebruiken

Deze module wordt gegeven door Richard van Dijk van BMD Advies Oost: ‘De toekomstontwikkeling ligt veelal op het gebied van de digitalisering van gegevens over afvalstromen, het wordt steeds efficiënter. Dat betekent dat de overheid kan controleren, maar ook steeds actiever wordt.’

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer