De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Module (Afval-)Water

Nagenoeg elk bedrijf maakt gebruik van water in de vorm van leidingwater, grondwater, oppervlakte- en hemelwater. Op enig moment komen deze waterstromen vrij als afvalwater. Als Milieucoördinator heeft u in de meeste gevallen een rol in deze waterketen. Dit bij de noodzakelijke aanvraag van een waterwetvergunning of grondwateronttrekkingsvergunning, dan wel bij het betalen van afvalwater heffing of het beheren van een waterzuivering. In deze module komt stapsgewijs de waterketen aan bod met de voor- en nadelen van diverse waterstromen. U staat stil bij de plichten die uw bedrijf heeft. U krijgt uitleg hoe diverse waterbehandelingsinstallaties werken en wat de effecten zijn op het (afval)water. Denk hierbij aan een ionenwisselaar, de koeltorens en stoomketels. Aandacht wordt besteed aan het specifieke waterprobleem legionella.

Resultaten van dit dagdeel:

  • Inzicht noodzaak van vergunning
  • Opstellen waterbalans
  • Herkennen van waterstromen
  • Kennis van zuiveringstechnieken rond afvalwater
  • Berekenen van zuiveringsheffing voor uw bedrijf
  • Inzicht in Integrated Pollution Prevention Control (EG-richtlijn 96/61/EG)

Deze module wordt gegeven door Luit Wiersum van VM Innovatie: ‘Water is niet alleen afval, maar ook een energiedrager; ‘keten denken’ en ‘waternetwerken’ zijn dus gevleugelde begrippen.’

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer