De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Module Afval

De module geeft een omvangrijke uiteenzetting van Europese- en Nederlandse wetten en richtlijnen. Hierin bespreekt u de inhoud en werking van EVOA, LAP 2, Eural, Groene- en Oranje lijststoffen. Tevens komt aan bod wat de Kaderrichtlijn Afvalstoffen inhoudt en wat de relatie is tussen Milieuvergunning en Activiteitenbesluit. De definitie van “afvalstof” is niet waterdicht en voor meerdere uitleggen vatbaar. Afval is geld waard en een steeds belangrijker onderdeel van duurzaamheid.

Behandeld worden tools om eigen afvalstromen te beoordelen en te bepalen of uw bedrijf aan de vervoerswetgeving voldoet. De ‘ladder van Lansink’ laat in zeven stappen zien hoe de verwijdering van afval werkt. Het is het zoeken naar hoogwaardige oplossingen en het verwerken van afvalstromen in de organisatie. U gaat concreet aan de slag met omschrijvingsformulieren en begeleidingsbrieven die nodig zijn voor uw afvalmanagement. Hoe moet u deze invullen van nummering tot codering? U leert wat de consequenties zijn als deze werkzaamheden niet regelmatig en adequaat plaatsvinden.

Resultaten van dit dagdeel:

  • Bekend met geldende afvalwet- en regelgeving
  • Vertalen de werking hiervan naar uw dagelijkse praktijk
  • Inzicht in verschil tussen afvalstoffen versus secundaire grondstoffen
  • Kennis voor het opzetten van een afvalmanagementsysteem
  • Vaardigheden in werkzaamheden met omschrijvingsformulieren en begeleidingsbrieven

Deze module wordt gegeven door Richard van Dijk van BMD Advies Oost: ‘De toekomstontwikkeling ligt veelal op het gebied van de digitalisering van gegevens over afvalstromen, het wordt steeds efficiënter. Dat betekent dat de overheid kan controleren, maar ook steeds actiever wordt.’

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer