De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Module Arbo en milieu

Veelal brengen milieuaspecten naast een milieubelasting ook een arbo belasting met zich mee. Dit door het vrijkomen van gevaarlijke stoffen of door blootstelling aan geluid. De maatregelen die u als milieucoördinator treft, brengen niet per definitie een arbo verbetering met zich mee. Het is belangrijk om interdisciplinair naar deze vraagstukken te kijken. In veel gevallen vangt u spreekwoordelijk ‘twee vliegen in een klap’. In deze module komen de overeenkomsten tussen milieu- en arbo-zorg aan bod. Praktische en sprekende voorbeelden worden aan de hand van de ‘IJsbergtheorie’ geïllustreerd.

U staat stil bij de RI&E-methodiek (Risico Inventarisatie & Evaluatie), die arborisico’s inzichtelijk maakt. Dit dient als basis voor het verbeteren van de arbozorg binnen uw bedrijf. Seperaat wordt ingegaan op arbo-omstandighedenbesluit (Arbobesluit). Hier zijn concrete arbovoorschriften in opgenomen die van toepassing zijn op verschillende bedrijven. u krijgt inzicht in de Arbo-catalogi, Sectorbrochure en Arbo-beleidsregels en de rol die ze hebben. De module wordt afgesloten met de meeste relevante hoofdstukken uit de RI&E waar onder Psychosociale Arbeidsbelasting, BHV en Preventiemedewerker.

Resultaten van dit dagdeel:

  • Herkennen van arbo belasting versus milieubelasting
  • Interdisciplinair oppakken van arbo- milieubelasting
  • Kennis van opbouw arbo wetgeving
  • Vaardigheden voor het toepassen van RI&E-methodiek
  • Inzicht in rol van Arbo-catalogi, Sectorbrochure en Arbo-beleidsregels
  • Bekend met invulling van BHV in een organisatie en noodzaak van preventiemedewerker

Deze module wordt gegeven door Bernie Gouders van HumanCapitalCare: ‘Een Milieucoördinator voelt zich vaak verantwoordelijk. Echter de verantwoordelijkheid zit in de lijn bij alle medewerkers en managers.’

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer