De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Module Bodemverontreiniging

Bodemverontreiniging iets van het verleden? Helaas niet. Deze module besteedt aandacht aan bodemverontreiniging uit het verleden en hoe deze in de toekomst te voorkomen is. De uitgangspunten liggen in de Wet Bodembescherming en in de Circulaire Bodemsanering 2009. Tijdens deze dag gaat u uitgebreid in op de typen bodemonderzoeken. Aan de orde komen de situaties van mobiliteit van verontreinigingen. Wat hierbij de consequentie is voor het saneren en wat dit aan bijkomende kosten betekent. U behandelt specifiek de typen verontreinigingen en typen ondergronden in relatie tot die mobiliteit. Voor de Milieucoördinator is het van belang om te weten wanneer sprake is van een ernstig geval van verontreiniging.

U krijgt inzicht in de fasen van bodemonderzoek, van het vooronderzoek naar een nader verkennend- tot een saneringsonderzoek. De uitslag van de verschillende onderzoeken zijn van invloed op de saneringsaanpak. Uitleg van de termen ‘ernst’ en ‘spoedeisendheid’ bij sanering zet een bedrijf weleens op een verkeerd been. U leert hoe u een bodemonderzoek leest en staat stil bij de streef-, tussen- en interventiewaarden. Een ‘nieuwe’ aanpak van de saneringsplicht voor elk bedrijf geeft richtlijnen voor het gebruik van de juiste saneringstechnieken om functiegericht en kosteneffectief te saneren.

Resultaten van dit dagdeel:

  • Bekend met oorzaken en gevolgen van bodemverontreiniging
  • Bekend met juridisch kader van bodembescherming
  • Toepassing van typen bodemonderzoeken bij immobiliteits- en mobiliteitssituaties
  • Interpreteren van bodemonderzoek en vertalen naar uw bedrijfssituatie
  • Basisvoorstel van saneringsplan zowel functiegericht als kosteneffectief

Deze module wordt gegeven door Jeroen Oosterwegel van Geofoxx: ‘De ontwikkelingen gaan zo snel dat de wet- en regelgeving hier per definitie niet op aansluit.’

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer