De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Eindopdracht CMC

In de eindopdracht wordt (een deel van) de lesstof in praktijk gebracht.

Uw opdracht wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de cursusleiding. Bij voorkeur voert u de opdracht uit ten behoeve van uw eigen bedrijf aan de hand van de volgende onderdelen:

  • Situatieschets
  • Probleemstelling
  • Doel
  • Werkwijze

De eindopdracht wordt beoordeeld op een aantal criteria voor het behalen van het certificaat, te weten:

  • (Technische) inhoud zoals technische, communicatie en/of organisatorische maatregelen
  • Opbouw waaronder formulering, analyse, aanpak en conclusies
  • Resultaat in praktische relevantie op basis van actualiteit en haalbaarheid

De laatste dag staat volledig in het teken van de presentaties van de eindopdrachten. U hoort hoe uw medecursisten invulling hebben gegeven aan hun probleemstelling. Het doel van de presentaties is uitwisseling van ervaring en antwoord krijgen op nog openstaande vragen.

U raakt geïnspireerd door de presentaties en beoordeelt direct of er voor uw eigen organisatie nog meer nieuwe uitdagingen zijn. De dag wordt feestelijk afgesloten met een certificaatuitreiking en een borrel.

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer