De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Module Geluid

Machines en installaties maken veelal veel lawaai. Veel bedrijven moeten zwaar investeren in geluidsreductie, om op deze manier te voldoen aan de geluidsgrenswaarden. Tijdens deze module begint u met de simpele vraag ‘wat is geluid?’ en daarna krijgt u inzicht in welk eenheid, dB(A), het geluidsniveau te berekenen is. De docent neemt u hierbij mee hoe te rekenen met geluid. U bespreekt waarom de beheersing van geluid in de dagelijkse praktijk noodzakelijk is.  Effecten gaan verder dan alleen gehoorbeschadigingen, denk hierbij ook aan stress, functionele en psychologische hinder. Besproken worden de geluidsgrenswaarden die voortkomen uit bestaande richtlijnen, het Activiteitenbesluit en de Omgevingsvergunning. U leert het verschil herkennen tussen equilivantgeluidniveau en piekgeluiden. U krijgt inzicht in het analyseren van geluidstabellen voor het toetsen van de zonegrenzen. Met behulp van akoestisch onderzoek leert u hoe geluidsbronnen te saneren.

Resultaten van dit dagdeel:

  • Gebruik van dB(A), de eenheid voor het berekenen van geluidsniveau
  • Bekend met effecten van geluid in dagelijkse praktijk en de geluidsgrenswaarden
  • Hanteren van geluidsnormen voortkomend uit richtlijnen, activiteitenbesluit en omgevingsvergunning
  • Verschillen tussen equilivantgeluidsniveau en piekgeluiden
  • Interpreteren en vertalen van akoestisch onderzoek naar uw bedrijfssituatie.

Deze module wordt gegeven door Jan Granneman van Peutz: ‘Geluid als lokale verstoring voor bedrijven, blijft actueel’

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer