De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Module Gevaarlijke stoffen

Bij elk bedrijf wordt gewerkt met (gevaarlijke) stoffen, daardoor worden medewerkers ook bloot gesteld aan deze stoffen. Het op de juiste manier opslaan, gebruiken en afvoeren van gevaarlijke stoffen verdient de volle aandacht. In deze module gaat u intensief aan de slag met wat gevaarlijke stoffen zijn en het omgaan met gevaarlijke stoffen. U krijgt uitleg hoe u de grenswaarden berekent door middel van toxicologisch onderzoek. U leert waarom de ene stof gevaarlijker kan zijn dan de andere, bijvoorbeeld door bioaccumulatie, carcinogeniteit, mutageniteit en reprotoxiciteit. Deze informatie creëert het besef dat gevaarlijke stoffen ook echt gevaarlijk kunnen zijn en hoe u dit binnen uw bedrijf leert herkennen. Hoe normstellingen tot stand komen, geeft ook inzicht hoe om te gaan met de blootstelling en de risico’s. U doorloopt de stappen van het risicoschattingsmodel en hanteert hiervoor veiligheidsinformatiebladen van veel gebruikte gevaarlijke stoffen.

Resultaten van dit dagdeel:

  • Definitie van een ‘gevaarlijke stof’ en het omgaan met gevaarlijke stoffen in de praktijk
  • Kennis van grenswaarden door toxicologisch onderzoek
  • Vaardigheden in het gebruik van de normstellingen
  • Stappenplan met risicoschattingsmodel en gebruik veiligheidsinformatiebladen

Deze module wordt gegeven door Peter Laan van Faro Advies: ‘Bewustwording zie ik als het verinnerlijken van gedachtegoed. Het is vertalen van kennis naar verankering in kunde.’

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer