De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Module Lucht

Ondanks dat de luchtkwaliteit de afgelopen decennia enorm verbeterd is, blijven luchtemissies een belangrijk aandachtspunt binnen bedrijven. In deze module wordt een beeld geschetst van welke invloed de luchtkwaliteit heeft binnen het Nederlandse beleid en wet- en regelgeving. Aan bod komen de verspreidingsmodellen, de toxicologie. U bespreekt binnen deze module hoe luchtemissies binnen bedrijven ontstaan en welke bronnen er zijn. Het belang van het beperken van luchtemissies wordt uitgelegd, zowel de verspreiding van lucht als van geur.

Er wordt inhoudelijk ingegaan op Wet Luchtkwaliteit, BEES (stookinstallaties), Oplosmiddelenbesluit en de Nederlandse EmissieRichtlijn lucht (NeR). Naast de regels over fijn stofemissies leert u meer over de relaties met mogelijke saneringstechnieken.

Geur is een apart en speciaal deel, binnen de module lucht. Geur is een beleving en voor iedereen anders, dus subjectief. Op welke wijze komen dan geurcontouren tot stand en wat zijn de normeringen. In de praktijk worden steeds meer onderzoeken naar geur verlangd, ten opzichte van luchtkwaliteitonderzoeken. Voor u als Milieucoördinator is het van belang om te weten hoe deze principes werken en hoe u hier zelf binnen uw bedrijf mee aan de slag kunt.

Resultaten van dit dagdeel:

  • Kennis luchtemissie en basisbeginselen van toxicologie
  • Inzicht in welke zuiveringstechnieken bestaan
  • Kunnen lokaliseren van het ontstaan van afvalstoffen en kritisch analyseren verbetermogelijkheden
  • Kennis van juridische kader van de afvoer van lucht versus afvalstoffen
  • Relatie tussen Activiteitenbesluit en BEES
    Vaardigheden voor plan van aanpak emissieproblemen

Deze module wordt gegeven door Berend Hoekstra van Tauw: ‘Complexe materie tot de essentie terugbrengen en daarover discussiëren levert de beste oplossingen op.’

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer