De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Module Milieu-aansprakelijkheid

Begin vorige eeuw was er geen aandacht voor het voorkomen van bodemverontreiniging. Afvalstoffen belandden op terreinen en werden blootgesteld aan de omgeving of stroomden weg via sloten en rivieren. Sinds de jaren ’70 kwam hier verandering in na het eerste grote bodemschandaal met de ‘affaire Lekkerkerk’. Deze erfenis speelt nog op veel bedrijfsterreinen, waar bijvoorbeeld een uitbreiding of verbouwing plaatsvindt. Een situatie waarmee u als Milieucoördinator dan te maken krijgt. In deze module bespreekt u dit uitgebreid vanuit bestuurs-, civiel- en strafrecht. Aan bod komen de relevante wetsartikelen in het kader van wie de veroorzaker is en wanneer saneringsplicht van toepassing is. Tenslotte komt uitgebreid de financiële kant aan de orde waaronder de subsidie mogelijkheden voor sanering. De module eindigt met de meest relevante en recente jurisprudentie, het aspect verjaring en praktische tips.

Resultaten van dit dagdeel:

  • Het kunnen bepalen of er sprake is van bodemverontreiniging
  • Vaststellen van indicatie of een civiele aansprakelijkheid aanwezig is
  • Inzicht hoe management te adviseren welke stappen te ondernemen
  • Herkennen van consequenties bij verkoop van bedrijfsterreinen

Deze module wordt gegeven door Bart van Meer van Dirkzwager Advocaten & Notarissen: ‘In de praktijk snel handelen en denken, is onderdeel van kwaliteit’.

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer