De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Module Milieubeheer in praktijk

Voor een Milieucoördinator is het hebben van overzicht in het milieubeleid en de implementatie hiervan binnen het bedrijf van groot belang. Het milieuvak behelst vele milieuaspecten zoals energie, afval, water, lucht etc. U bespreekt praktische tips om hier handig mee om te gaan. Daarbij leert u hoe u de milieustromen in het proces inzichtelijk maakt als zijnde een ‘black box’. Dit uitgelegd in de oplopende trend van ‘end-of-pipe’ techniek naar sluiting van kringlopen. Waarbij onder andere de LCA(levenscyclusanalyse) aan bod komt. In deze module maakt u zelf duurzaam ondernemen praktisch invulbaar, waarbij de ontwikkeling van uw rol als Milieucoördinator de revue passeert. Dit vanuit de gezichtspunten operationeel, strategisch, actief en reactief.

Resultaten van dit dagdeel:

  • Praktische tips voor de implementatie van milieubeleid
  • Kennis van milieustromen van ‘end-of-pipe’-techniek tot sluiting van kringlopen
  • Inzicht in LCA (Levenscyclusanalyuse) en milieubeheer
  • Herkennen van trends die van invloed zijn op milieubeheer en taken milieucoördinator

Deze module wordt gegeven door Walter Tobé van Canon Europe: ‘De uitvoering van het strategisch duurzaamheidsbeleid vereist betrokkenheid van vrijwel alle afdelingen van een onderneming.’

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer