De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Module: Milieugerichte productontwikkeling (MVO / C2C)

LevensCyclus Analyses, MVO, duurzaamheid, Cradle2Cradle (C2C), ISO 26000 zijn actuele termen waar we op deze dag aandacht aan besteden. De ontwikkelingen gaan snel en u leert; wat is MVO nu eigenlijk en wat is het niet. De toenemende gevoeligheid van consumenten voor milieuaspecten is van invloed op het (koop)gedrag. U kijkt in deze module niet alleen naar de procesgerelateerde stromen binnen een bedrijf, maar ook naar de producten die een steeds grotere rol gaan spelen in het management van een bedrijf. Waar staat u met het bedrijf en waar gaat u naar toe?

Dit alles leidt tot verandering in uw rol als Milieucoördinator en hoe u hiermee omgaat. Aan bod komt het voortschrijdend inzicht naar schoner produceren (end-of-pipe), via het ontwerpen van producten die de belasting verlagen. Wat zijn voor u de bedrijfsgerichte MVO-instrumenten ofwel keurmerken die voor uw bedrijf van toepassing zijn. Voor het inbedden van MVO op basis van een NEN ISO 26000, bespreekt u de zeven kernthema’s en de daaronder liggende indicatoren. U krijgt handvatten om vanuit uw positie de verantwoordelijkheden en bevoegdheden te managen. Een proces dat voortdurend in beweging is.

Resultaten van dit dagdeel:

  • Herkennen van verschillende ontwikkelingen van milieuaspecten
  • Kennis van productontwikkeling naar bedrijfsstrategieën in management
  • Aanpak van productieprocessen in een ketengerichte benadering
  • Bewustwording bij toepassen van MVO
  • Uitlichting van NEN ISO 26000 met kernthema’s en indicatoren

Deze module wordt gegeven door Laura Golsteijn van PRé Sustainability.

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer