De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Module Milieumanagement (NEN- en ISO 14001)

Tot op heden hebben ruim tweeduizend bedrijven het ISO 14001 certificaat en dit aantal neemt jaarlijks fors toe. De milieucoördinator is als spil erg belangrijk bij het opzetten, onderhouden en auditen van een milieumanagementsysteem. In deze module gaat u kennis maken met milieumanagement en welke factoren hierbij een rol spelen. Er is aandacht voor waarom milieumanagement belangrijk is en op welke wijze u hierbij de ISO 14001 inzet. Het is noodzaak om elementaire normkennis te hebben voor het op de juiste manier inzetten van een milieumanagementsysteem. Met de uitleg van de ‘Deming cirkel’ krijgt u handvatten voor continue verbeteringen. Samen met de uitleg hoe u hierbij de PDCA cyclus(Plan Do Check Act) gebruikt, biedt dit voordelen voor elk bedrijf. U gaat gedetailleerd in op het opzetten van een Milieuaspectenregister en hoe u hieruit voortvloeiend maatregelen borgt. Praktische oefeningen maken u wegwijs in het inventariseren van milieuaspecten.

Resultaten van dit dagdeel:

  • Kennis maken met milieumanagement en de factoren
  • Overzicht van elementaire normkennis voor het inzetten van milieumanagementsysteem
  • Handvatten voor continue verbetering aan de hand van; Deming Cirkel’
  • Gebruik van ‘Plan do Check Act’ cyclus en de voordelen
  • Werken met checklists voor inventarisatie van milieuaspecten

Deze module wordt gegeven door Jaike Janssen-Bosman van BMD Advies Oost: ‘Sta met beide benen op de grond en enthousiasme helpt je verder.’

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer